Vsi vemo, da so zgodnja leta učenja izredno pomembna za nadaljnji razvoj otrok in mladostnikov. In vsi vemo, da pedagoginje in pedagogi opozarjajo na nujnost reform, ki bi omogočale kvalitetno delo in tako otrokom nudile ustrezno podporo pri zgodnjem razvoju osebnosti, védenja in spretnosti. Pa vendar se že dolgo nekje zatika …

V ponedeljek, 24. januarja, je Gerald Loidl, predsednik sindikata »GPA-Kärnten«, predal deželnemu glavarju Petru Kaiserju peticijo, s katero predšolski pedagogi in pedagoginje zahtevajo boljše delovne pogoje in enotno plačilo. Peticijo je podpisalo 1.700 oseb.

Dimitriya Dimitrova Wutti, voditeljica Dvojezične Montessori Skupnosti malčkov »Jaz in Ti – Du und Ich/« v Borovljah, je za Novice povedala, da za to poklicno skupino že dolga leta ni bilo nič storjenega, zato zahtevajo minimalne standarde za okvirne delovne pogoje. Želijo poenotena določila za velikost skupin, ki pa morajo biti občutno manjše od aktualnih, sicer pedagogi(nje) otrokom ne morejo nuditi primerne spremljave in spodbud, ki bi jih na svoji razvojni stopnji potrebovali. Znanstvene raziskave priporočajo v vrtcih velikost skupin do 18 otrok oz. največ ena pedagoginja  na devet otrok.  V skupini malčkov naj bo največ dvanajst malčkov z eno pedagoginjo na štiri otroke. Želijo tudi, da bi bila elementarna izobrazba zasidrana pri Ministrstvu za šolstvo, saj bi to pomenilo enotna določila za vse avstrijske izobraževalne ustanove na tem področju. Spremembe pa so potrebne tudi pri izobraževanju pedagoginj in pedagogov, kar se začne že s preizkusom spretnosti in sposobnosti pred začetkom izobrazbe. S spremembo izobrazbe, boljšimi delovnimi pogoji in primernim plačilom bi poklic postal atraktivnejši tudi za moške pedagoge. Trenutno se elementarni pedagogi izobražujejo ali v petletni šoli BafEP (14 do 19 let) ali pa obiskujejo kolidž (Kolleg für Elementarpädagogik), ki nudi izobrazbo ob delu. Absolventi kolidža večinoma odhajajo v pedagoški poklic, zelo mladi absolventi šole BafEB pa se pogosto odločijo za drugo poklicno pot, zato primanjkuje osebja. Pedagogi pričakujejo, da bo BafEP še naprej poskrbela tudi za izobrazbo kolegic in kolegov v slovenskem jeziku, saj jih nujno potrebujejo. Dimitriya Dimitrova je omenila, da se začetki sprememb v izobrazbi že kažejo z novo ponudbo, saj je Pedagoška visoka šola na Koroškem svojo ponudbo razširila s triletnim študijem elementarne pedagogike.

Deželni glavar se je za peticijo zahvalil in povedal, da se pripravlja nov zakon, ki bo reformiral predšolsko, torej elementarno pedagogiko. Novi zakon bo sprejet jeseni in bo prinesel bistvene izboljšave za otroke, družine, seveda pa tudi za pedagoge in pedagoginje. Kaiser napoveduje zmanjšanje števila otrok v skupinah, podaljšanje časa oskrbe otrok, poenotenje višine plač, z vsem pa tudi večjo atraktivnost poklica.