Kugyjeva nagrada

SKS je v sredo, 27. septembra, vabila v Slovensko gimnazijo na podelitev Kugyjeve nagrade 2020 (podelitev nagrade je bila zaradi pandemije prestavljena v leto 2021). Nagrado je prejela univerzitetna profesorica mag. dr. Brigitta Busch za svoje življenjsko delo na pedagoško-znanstvenem področju večjezičnosti v avstrijskem, pogosto pa tudi prekomejnem mednarodnem okviru. Brigitta Busch je slavistka, komunikologinja in jezikoslovka svetovnega formata. Med drugim je bila sodelavka Evropskega sveta (1992–1999 in 2009–2018), vodila je številne znanstvene projekte, redno poučevala na visokih šolah in univerzah (v Avstriji, Nemčiji in Južni Afriki), bila gostja na številnih univerzah po svetu, sodelovala v delovnih skupinah za razvoj univerzitetnih tečajev ter sestavljala učno gradivo.