Bilčovs Po dveh desetletjih, poklicnih uspehov ji v tem času ni manjkalo, je Natascha Kropiunik dala odpoved na banki in se ponovno spoprijela z novim izzivom: tokrat z mentalnim treningom. 

Ko je vse postavljeno, kakor mora biti, ko vse deluje, potem ji postane dolgčas, pravi Natascha Kropiunik. In potem začne iskati nove izzive, na novo postavlja poklicno okolje, zavestno se odpove že pridobljeni varnosti. Z letošnjim oktobrom se je Natascha Kropiunik lotila nove naloge in v domači Branči vasi pri Bilčovsu odprla mentalni studio.

Okroglih 20 let je Natascha Kropiunik, po izobrazbi sicer prevajalka za slovenščino, italijanščino in nemščino, delala v bančništvu – prej si tega niti najmanj ni predstavljala, a ravno znanje jezikov ji je odprlo vrata v nepričakovano poklicno okolje. Za avstrijsko banko je vzpostavila poslovalnico v Ljubljani, ko je bila ta utečena, je novo nalogo dobila v Italiji, ko je tam vse delovalo, se je vrnila na Koroško in prevzela vodenje poslovalnice na celovškem Novem trgu. Bila je na čelu 30 sodelavcev, v zavesti, da »pri tako veliki ekipi po navadi zares dela samo polovica, drugi pa se zanašajo na bolj delovne,« pravi. Tvorijo se podskupine, nastane dinamika, ki lahko kaj hitro spolzi izpod nadzora. In prav v teh okoliščinah se ji je potrdilo, da očitno zna delati z ljudmi. Z utrditivjo zaupanja, odkrito komunikacijo in vzpostavitvijo jasnih struktur ji je uspelo, da so se sodelavci znali sami motivirati za učinkovitost, in to se je videlo tudi v doseženih poslovnih ciljih, poudarja. Ekipa je začela delovati, kakor mora, Natascha Kropiunik pa je začela iskati nove izzive.

Opravila je izobrazbo za mentalno trenerko, najprej za odrasle, nato dodatno še za otroke, in s koncem letošnjega septembra je dala odpoved na banki. Šla je »z varne, zelo varne, dobro plačane pozicije na svoje.« 

Na banki bi imela pred seboj še kariero, »bila pa bi čedalje bolj od ljudi.« In tako je domačo garažo – garaže vsaj v ameriškem dojemanju nasploh veljajo za gojišče novih idej in poslovnih poti – preuredila v mentalni studio s sijajim pogledom na Karavanke in ga uradno odprla v soboto, 19. oktobra. Z mentalnim treningom želi tako posameznikom kot skupinam in podjetjem svetovati pri doseganju ciljev, odpravi notranjih blokad, odkrivanju sposobnosti, izboljšanju odnosov v ekipi, pri prepoznavnavanju izzivov sedanjosti in pri spoprijemanju z njimi. »Gre tudi za to, da začnemo bolje komunicirati in živeti v sedanjosti, ne pa da svoje želje in cilje odlagamo v prihodnost, po možnosti kar v čas upokojitve.« Skratka, njena ponudba je namenjena vsem starostnim skupinam in vsem poklicnim profilom, zagotavlja. 

Sama o sebi je Natascha Kropiunik prepričana, da se ji bo posrečilo tudi na novem poklicnem polju. »Spoznala sem, da mi je najbolj važno delati z ljudmi in da imam za to talent.« Dolgčasa se ji pri tem delu verjetno ni treba bati.