Slovensko prosvetno društvo Srce iz Dobrle vasi se je odločilo, da izkupiček Gorenjskega večera v sredo, 16. avgusta (ob 20. uri v samostanu Dobrla vas) nameni za dobrodelne namene. Zahvala društva velja gasilcem v občini, izkupiček bodo organizatorji namenili vsem gasilskim postajam občine Dobrla vas. Kot so zapisali v društvu, se ob naravnih nesrečah zavemo, koliko je vredno prostovoljno delo gasilcev, reševalcev, policistov in mnogih drugih posameznikov. Igrali bodo Ansambel Rosa ter ansambel Igor in zlati zvoki.