Srečanje gojenk gospodinjske šole v Šentrupertu v Velikovcu po 50 letih je bilo 15. aprila pri Brigiti na Tolstem vrhu. Zbralo se je nas kar v lepem številu. Navdušeno smo se pozdravljale in ugotovile, da smo se še kar dobro prepoznale od zadnjega srečanja po petih letih. Veliko smo se presmejale in brskale po dragocenih spominih. Spomnile smo se tudi na dve sošolki, ki sta med rajnimi – Apolonije Igerc in Angele Kurnig (Žagar), pred kratkim pa je umrla še Majda Lauko (Črešnik). Po takem doživetem dnevu pa ima vsaka od nas željo, da bi se po dveh letih spet srečale.