Cene pogonskih goriv in kurilnega olja letijo v nebo. V sosednji Sloveniji je Vlada RS določila najvišje drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizla, ki bodo na vseh črpalkah veljale do sredine aprila. Dežela Koroška pa zvezo prav tako poziva k regulaciji cen.

V Sloveniji bo do sredine aprila 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin lahko stal največ 1,503 evra za liter, dizelsko gorivo pa 1,541 evra za liter, in sicer na vseh črpalkah. Ta uredba je bila sprejeta 14. marca, 15. marca pa je z objavo v Uradnem listu RS stopila v veljavo.   

Zaradi cenejšega bencina in dizelskega goriva na obmejnih črpalkah v Sloveniji zaznavajo porast povpraševanja strank iz tujine, predvsem iz Avstrije in Italije. Regulacijo cen pogonskega goriva so pozdravili potrošniki v Sloveniji, pa ne samo tam. Nasprotno pa se trgovci pritožujejo zaradi dejstva, da z vsakim prodanim litrom goriva ustvarjajo izgubo, v tej zvezi spletni portal MMC RTV SLO navaja podjetji OMV in MOL. Uredba Vlade RS ne zadeva kurilnega olja, ki se še naprej draži.

Koroška poziva Dunaj k regulaciji cen

Zaradi rasti cene goriv in pritiska na porabnike koroška deželna vlada poziva Dunaj k takojšnjemu ukrepanju.

Zakonska podlaga za določitev cen bi lahko bil Zakon o cenah, pravita referentka za zaščito potrošnikov Gaby Schaunig in referentka za energetiko Sara Schaar. Po njunih besedah je zvezno Ministrstvo za gospodarstvo ne samo sposobno, ampak tudi dolžno preiskati posledice naraščanja cen energentov na svetovnem trgu za potrošnike v Avstriji. Ti po besedah obeh deželnih referentk trpijo nesorazmerno škodo, saj plačujejo za gorivo višjo ceno od cene goriva na svetovnem trgu. Zaradi tega dežela zvezo oziroma Ministrstvo za gospodarstvo poziva k določitvi zgornje cene pogonskih goriv.