Danes, v sredo, 29. septembra, je v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana) potekala slovesna podelitev priznanj XIX. nagradnega natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Posebno nagrado za svojo magistrsko nalogo z naslovom Erinnerungskulturen in Kärnten/Koroška – Der 10. Oktober an der Primarstufe (Spominske kulture na Koroškem – 10. oktober na primarni stopnji) je prejela Eva Hartmann, profesorica na Pedagoški visoki šoli v Celovcu.

Članica podkomisije za ocenjevanje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog s tematskega področja zamejstva Martina Piko-Rustja je v utemeljitvi za podelitev posebnega priznanja Evi Hartmann zapisala, da so v nalogi predstavljeni rezultati raziskovalnega projekta »Erinnerungskulturen im Grenzraum – Spominske kulture na obmejnem območju«. Potekal je v sklopu programa CarinthiJa 2020, ki ga je razpisala Dežela Koroška z namenom, da ob 100-letnici plebiscita skupaj z raznimi kulturnimi ustvarjalci izoblikuje drugačne formate spominjanja. Rezultati projekta so delno objavljeni v zborniku, ki je izšel v sklopu omenjenega projekta.

Piko-Rustia je opomnila, da je delo dragoceno, ker avtorica zaključuje nalogo s pogledom v prihodnost in navaja ideje za nove oblike spomina na 10. oktober na primarni stopnji, »da bo preteklost v prihodnosti drugačna«. Naloga je lepo berljiva in zanimiva za pedagoge in pedagoginje in vse, ki si prizadevajo za dober pouk zgodovine.

Nagrada za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu se dodeli kandidatom kot sledi:

1. nagrada: Urh Ferlež
2. nagrada: Jaka Zapečnik 
3. nagrada: Tjaša Leskovšek

Nagrada za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu se dodeli kandidatom kot sledi:

1. nagrada: Mmag. dr. Ferdinand Kühnel
2. nagrada: Martina Zakocs                          
3. nagrada: Nina Štular                                                        

Posebna priznanja: Tadej Pahor, Eva Kristina Hartmann, Barbara Zakocs in Tamara Peteani.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je v svojem nagovoru izpostavila, da se je urad razpisal ta nagradni natečaj prav z željo, da bi bila misel, še posebno pri mlajših generacijah, na naše Slovence v zamejstvu in po svetu kar najbolj živa, predvsem pa aktivna. »S tem smo želeli spodbuditi njihov premislek o stvarnostih, s katerimi se na tak ali drugačen način srečujejo naši rojaki živeči zunaj matične domovine. S tem smo želeli poglobiti zavedanje mladih o tem, da se rod Slovencev ne konča na državni meji, temveč sega daleč onkraj nje, pa tudi opozoriti, da je ohranjanje narodne identitete zunaj domovine izziv, na katerega vsaka generacija odgovarja na svojevrsten način, vendar v povezanosti z matično domovino,« je povedala ministrica in iz srca čestitala vsem letošnjim nagrajencem.         

Povezava: