Slovensko društvo upokojencev Pliberk in Društvo upokojencev Gaj-Pragersko sta na povabilo štajerskih prijateljev slovesno obeležili Listino o sodelovanju. 

Pliberk/Pragersko/Šteben Pragersko je urbanizirano naselje z okoli 1.100 prebivalci na jugovzhodnem delu Dravskega polja v občini Slovenska Bistrica, piše v Wikipediji. Nadalje beremo: V neposredni bližini današnjega naselja, jugovzhodno od Spodnje Polskave, stoji dvorec, ki je bil ( … ) prvič omenjen leta 1715. Po rodbini nekdanjih lastnikov dvorca, omenja se Krištof Prager, naj bi dvorec in okolica dobila ime Pragersko, nemško Pragerhof. Večje naselje se je, piše v Wikipediji, razvilo šele po letu 1845 kot postaja južne železnice. Ob gradnji železnice leta 1846 so se sem doseljevali predvsem delavci in uradniki nemškega porekla. Še večjo veljavo pa je dobilo leta 1859, ko je postalo izhodišče vzhodne železnice, in leta 1872, ko je bila na Pragerskem zgrajena velika železniška postaja. Trenutno jo obnavljajo, sicer pa Pragersko velja tudi danes za pomembno železniško središče, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo in Madžarsko.   

Želijo poživiti stike s SPD Edinost Šteben

Srečanje po več letih: Milan Lah (levo) in bivši predsednik SPD Edinost  Hubert Dumpelnik

Pragersko pa je tudi naselje, ki se čuti zelo povezano s koroškimi Slovenkami in Slovenci. Tako je že pred desetletji Prosvetno društvo Pragersko z Milanom Lahom na čelu navezalo stike s Slovenskim prosvetnim društvom Edinost iz Štebna pri Globasnici, kateremu je vrsto let predsedoval Hubert Dumpelnik. Stike so podkrepili še pred nekaj leti, dokler ni začela divjati korona, s pevskimi gostovanji v Globasnici, pevci moškega zbora Franc Leder-Lesičjak pa so prinašali pevske pozdrave na Pragersko. Še posebej dobro v spominu pa so nastopi kulturnikov s Pragerskega na tekmi koscev pri gostišču Juenna v Čepičah. Gostje iz slovenske Štajerske so domala četrt stoletja sodelovali kot pevci in tudi kot kosci na tej priljubljeni prireditvi štebenskega SPD Edinost.

Izredno srčen sprejem

Medtem pa nista pobrateni samo kulturni društvi s Pragerskega in iz Štebna (Lah: »Upam, da bo spet uspelo poživiti stike.«), temveč tudi društvi upokojencev Pliberk pod vodstvom Jožka Hudla ter Gaj-Pragersko s predsednikom Zlatkom Terbovškom na čelu. V četrtek, 14. julija, so se številni pliberški upokojenci z avtobusom skupaj z Walterjem Juwanom odpeljali k prijateljicam in prijateljem DU Gaj-Pragersko. Sprejeti so bili izredno prisrčno s kratkim kulturnim programom ljudskih pevk pragerskega Društva upokojencev ter z dobro štajersko kapljico in okusnim prigrizkom. V ospredju je bila slovesna obeležitev Listine o sodelovanju, v kateri se obe društvi obvezujeta, da bosta to listino napolnili tudi z življenjem. Skratka: bilo je čutiti, da prihaja pobratenje resnično od srca. Štajerci pa so tudi obljubili, da bodo prihodnje leto vrnili obisk ter se udeležili srečanja upokojencev na Pliberškem jormaku.