Bela  Na večer, ko drugod pridejo Miklavži in parteljni v hišo, je k Pasterku v Beli prispela delegacija Kluba prijateljev lova z lepim namenom čestitanja za okroglo obletnico. Franci Pasterk, po domače Pasterk v Beli, je namreč pred nedavnim obhajal svojo 80-letnico. Docela je bil presenečen, da mu je klubska delegacija, predsednik Janez Kajzer, podpredsednik Folti Hartman, blagajničarka Mara Pradetto in odbornik Mirko Kelih, prišla na dom čestitat in se mu zahvalila za vse, kar je opravil in storil v dobro in za razvoj Kluba. Franci Pasterk, potomec Tavčmanove hiše v Lobniku, ki je dala visok krvni davek za svobodo in osvoboditev izpod nacističnega terorja, je ustanovni član Kluba prijateljev lova leta 1964. Tistega leta je Karel Prušnik-Gašper, srčen lovec in legendarni koroški partizan, okoli sebe zbral slovenske koroške lovke in lovce in ustanovil Klub prijateljev lova, ki je od vsega začetka stanovsko in strokovno zastopstvo slovenskih lovk in lovcev v Avstriji. Franci Pasterk je z zanosom in navdušenjem vstopil v klubske vrste in kot odbornik deset let skrbel za klubsko bagajno. Od ustanovnih članov sta danes živa še Mara Pradetto, rojena Prušnik, in on.

Rodil se je Franci Pasterk v Lobniku pri Tavčmanu leta 1939, nekaj mesecev zatem, ko je Hitler napadel Poljsko in se je razplamtela druga svetovna vojna. 29. aprila 1943, ko je bil star štiri leta, je bil njegov oče Jurij skupaj z dvanajstimi drugimi koroškimi Slovenci in Slovenko iz Lobnika, Rebrce, Obirske, Sel in Borovelj zaradi upora proti nacizmu, hoteli so ostati Slovenci, na Dunaju obglavljen. Skoraj sočasno je 

njegov stric France-Pasterk Lenart, prvi komandant koroškega bataljona, kot partizan padel v Mežici, družina pa bila pregnana v tujino. Za življenjsko družico si je Franci Pasterk izbral Pasterkovo Marijo v Beli. Danes sin Danijel, tudi on dolgoletni odbornik Kluba, gospodari na domačiji, ki je tretja najvišje ležeča kmetija na Koroškem.

Janez Kajzer je Franciju Pasterku izročil knjigo »V samostojnosti je moč« o Fricu Mirku Kumru, klubski lovski koledar 2020 in darilno košaro z domačimi izdelki. Posebej pa se je zahvalil ženi Mariji za uspelo presenečenje obiska in prisrčno gostoljubnost. Franciju Pasterku želimo obilo lovskega blagra in seveda zdravja. 

                                           WAFRA