V četrtek, 23. 9., je v prostorih Slovenske mladinske organizacije (SMO) bilo prvo predavanje od marca 2020. O temi »Slovenska in italijanska manjšina v Italiji in Sloveniji« so spregovorili Maurizio Tremul, Danijel Grafenauer, Nastja Slavec, skupina študentov in študentk Kluba zamejskih študentov ter Sara Brezigar, ki je bila povezana s klubskim prostorom preko računalnika in zvočnikov. Predavanje in diskusijo je vodil Daniel Wutti. 

Namen tovrstnih informacijskih in dialoških srečanj je pridobitev novih pogledov. Tako mlajša kot tudi starejša generacija se je v lepem številu odzvala vabilu. Predavanje se je uvodoma spopadalo s trenutno situacijo obeh manjšin. Pri opisu trenutnega stanja so bili vsi enakega mnenja, da je veliko težav, a da se z njimi aktivno spopadajo in jih skušajo premagovati, deloma tudi skupaj. 

Zanimiv je bil pogled v prihodnost proti koncu dvournega predavanja, v katerem so predavateljice in predavatelji podali svoj idealni pogled na bodočo regijo Alpe-Jadran. Poudarili so, da obstajajo možnosti za sožitje, na primer učenje dveh oziroma več jezikov ali spoznavanje naroda soseda. Treba bi bilo ustvarjati pogoje, ki naj bi nacionalizme umirile tako, da bi bilo sobivanje lažje. Pri tem pa predstavljajo v tem prostoru velike ovire meje. 

Predavatelji in predavateljice po dvournem predavanju

Predstavljen je bil tudi zanimiv pogled, da se pripadniki in pripadnice jezikovnih manjšin večinoma sploh ne zavedajo, da nepoznavanje manjšinskega jezika ovira tudi večinsko populacijo. Potrebna bi bila zavest, da je večjezičnost nekaj normalnega, nekaj, kar je od nekdaj okoli njih. 

Idealna vizija, ki je bila predstavljena, je bila taka:

 »Vsak in vsaka se lahko pogovarja v svojem jeziku in vsi se razumemo.« 

Za uresničitev tega je po-trebno veliko znanja, sredstev, motivacije, predvsem pa dela. Treba je graditi razumevanje, saj to ne bo prišlo samo od sebe.