Celovec Celovški mestni svet je na seji 7. marca letos poimenoval pot v Dhovšah (Lendorf) v mestni občini Celovec na predlog Mohorjeve družbe po nekdanjem podpredsedniku Mohorjeve, duhovniku, teologu in vodji koroške Caritas Rudolfu Blümlu. Pot Rudolfa Blümla (Rudolf-Blüml-Weg) je nova krajša cesta ob novo nastajajočem stanovanjskem naselju, ki se začne pri Cesti v Trg 304 (Feldkirchnerstraße) v smeri proti vzhodu. Pot je že omenjena v prenovljeni knjigi o imenih celovških cest in trgov (Die Straßen und Plätze von Klagenfurt), ob zaključku redakcije te številke Novic pa še ni bila opremljena s tablo.

Rudolf Blüml se je rodil 16. aprila leta 1899 v Krnici pri Šentpavlu v Ziljski dolini. Študij teologije je začel v Celovcu, leta 1919 se je umaknil v Maribor in nato v Ljubljano, kjer je leta 1922 prejel duhovniško posvečenje. Na teološki fakulteti dunajske univerze je leta 1924 ubranil doktorat o Sveti trojici v pismih apostola Pavla pri Theodorju Innitzerju, kasnejšem dunajskem kardinalu. Na Dunaju je opravil še študij državoznanstva (danes je to politologija) in ga prav tako zaključil z doktoratom, s čimer je bil najbrž prvi dvojni doktor med koroškimi Slovenci.

V tistem času je spoznal tudi Ignaza Seipla, duhovnika in avstrijskega kanclerja, čigar osebni zaupnik je bil Blüml. O Seiplu je napisal tudi spominsko knjigo. Leta 1928 je prevzel slovenski oddelek koroške Caritas in opravljal številne funkcije v katoliški Cerkvi krške škofije. V stanovski državi je bil Blüml imenovan za poslanca v koroškem deželnem zboru. Po napadu Nemčije na Jugoslavijo leta 1941 ga je gestapo aretiral in mu kasneje prepovedal bivanje na Koroškem.

Po osvoboditvi se je leta 1945 vrnil v domačo deželo in bil med drugim zaslužen za oživitev cerkvenega tednika Nedelja in ponovno vzpostavitev Mohorjeve družbe. Po ustanovitve Slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957 je bil strokovni nadzornik za verouk. Bil je poleg tega stolni župnik v Celovcu, predavatelj v bogoslovnem semenišču ter plodovit publicist in nadarjen govornik. Po daljši bolezni je Rudolf Blüml umrl 28. septembra leta 1966. O njegovem življenju in delu je napisal Jože Till temeljito knjigo (Rudolf Blüml. Unverstanden in der turbulenten Welt des 20. Jahrhunderts), ki je izšla leta 2017 pri Mohorjevi založbi.