Koroška Na šestnajstih prizoriščih na Koroškem bo na Dan spomenikov, 29. septembra, omogočeno strokovno vodeno so-očenje s kulturno dediščino dežele.

Cesarji, kralji in filozofi so vodilna tema letošnjega avstrijskega Dneva spomenikov 29. septembra, torej prav na dan predčasnih državnozborskih volitev. Koroški oddelek Zveznega urada za spomeniško varstvo pod vodstvom deželnega konservatorja Gorazda Živkoviča je letos na spored uvrstil 16 prizorišč po deželi.

Med njimi sicer tokrat ni nobenega na južnem, tako imenovanem dvojezičnem ozemlju, a vseeeno ima zgodnjeslovenska ali praslovanska zgodovinska dediščina letos posebno mesto. V muzeju Carantana v Molzbichlu pri Špitalu ob Dravi si bo prvič mogoče ogledati okostje na kol nataknjene ženske iz konca 8. stoletja po Kristusu. »Verjetno je umrla pri porodu. Da se njen duh ne bi vrnil, so potem zabili kol skozi njo,« razlaga Živkovič. 

Skozi Breže bo na Dan spomenikov vodil upokojeni direktov Deželnega arhiva Wilhelm Wadl. V najstarejšem mestu Koroške se je med begom v Anglijo ustavil angleški kralj Rihard Levjesrčni, ki so ga tam prepoznali, mesto je tesno povezano tudi z »zadnjim vitezem«, cesarjem Maksimilijanom, ki je umrl pred 500 leti.

V Celovcu bodo med drugim na voljo vodstva po Domu umetnikov, ki ga je finančno izdatno podprl filozof Ludwig Wittgenstein, potomec ene najbogatejših družin avstroogrske monarhije, v dvorani grbov deželnega dvorca bo mogoče izvedeti marsikaj o cesarjih, kraljih in filozofih (primerno za družine), svoja vrata pa bo odprl elizabetinski samostan z bogato umetniško zbirko (potrebne so prijave).

Poljski kralj Boleslav, ki je v Krakovu ubil škofa in ki naj bi se zatekel v osojski samostan (Anton Aškerc je o njem napisal pesem Mutec osojski), bo v središču pozornosti v Osojah, v živo si bo mogoče ogledati tudi grad Taggenbrunn pri Šentvidu, ki je v zadnji fazi prenove.

Posebej privlačno prizorišče za otroke in družine bodo letos izkopanine v Virunumu na Gosposvetskem polju. Na voljo bo družinsko vodstvo, pomeriti bo mogoče kostume rimskih gladiatorjev, v nekdanji areni pa se bodo gladiatorji borili v živo. Samo na dan spomenikov. 

Vse informacije na tagdesdenkmals.at.