Dunaj Že v uvodu je moderatorka večera, Eva Hüttl-Hubert, dolgoletna prevajalka v komisiji za bilateralna vprašanja v zvezi z določitvijo meje med tedanjo Jugoslavijo oz. Republiko Slovenijo in Avstrijo zelo osebno podala pomen in izkušnje z vidika svojega delovanja: Zgodovinska usoda jo je pripeljala tik po 2. svetovni vojni iz Maribora na Dunaj in skozi desetletja je bila priča političnih sprememb tostran in onstran meje. Glavno tematiko večera o »Nastanku in razvoju sedanje meje med Slovenijo in Avstrijo«  pa je obravnaval dolgoletni vodja oddelka za državno mejo in član komisije Heinz König, ki je nadrobno orisal  zgodovinsko ozadje sen-žermenskih pogajanj za avstrijsko mejo, mirovne pogodbe v Versaillesu in potek delitve po plebiscitu ter na podlagi svojih poklicnih izkušenj  prikazal konstruktivno delovanje vseh partnerjev, bivše Jugoslavije, sedanje Slovenije z avstrijskimi strokovnjaki. Nad 330 km dolga meja, ki je pogodbeno bila določena leta 1923, je seveda bila tudi osnova pri ustanovitvi druge republike in za avstrijsko državno pogodbo leta 1955. V zanimivo razpravo – udeleženci so vnesli tudi svoje obmejne izkušnje – so posegli prisotni avstrijski strokovnjaki, mdr. zgodovinar prof. Mücke, ki je pozdravil navzoče v imenu IÖK.