»Prepričani smo bili, da bo po osamosvojitvi prišlo do skupnega zastopstva. Do tega ni prišlo.«

Matevž Grilc

V času osamosvojitve Slovenije kot samostojne države je bil na čelu Narodnega sveta koroških Slovencev letošnji Tischlerjev nagrajenec Matevž Grilc, na čelu Zveze slovenskih organizacij pa Feliks Wieser. Grilc se v pogovoru z Novicami spominja, da »smo bili zelo navdušeni nad procesom osamosvojitve«. Nadalje poudarja: »26. junija 1991 smo bili navzoči na proslavi ob razglasitvi samostojne demokratične Slovenije na trgu pred slovenskim parlamentom in jo pozdravljali z velikim entuziazmom. Po proslavi pa smo se morali zelo hitro vrniti čez mejo domov. Obstajala je nevarnost, da bo Jugoslovanska ljudska armada (JLA) zaprla mejne prehode, kar se je tudi zgodilo.«

V akcijo, ki jo je organiziral Narodni svet koroških Slovencev, se je vključil tudi predsednik NSKS Matevž Grilc skupaj s soprogo Marjano. »V dnevih po napadu JLA na Slovenijo je bila moja hiša ob Klopinjskem jezeru zasedena s tistimi prebivalci Slovenije, ki so se umaknili pred vojnimi dogodki. Tudi našo pisarno v Celovcu smo jim dali na razpolago. Prav tako smo prepričali družinsko prijateljico, da so lahko prebili ta čas v njenem celovškem stanovanju. Vsi so čakali, kako se bodo spopadi razvili. Hvala bogu je bila vojna po deset dneh končana in so se lahko vrnili domov v Slovenijo.«

Na vprašanje, kakšna so bila politična pričakovanja po osamosvojitvi, s katero je Republika Slovenija uvedla zahodni parlamentarni sistem in tržno gospodarstvo, pa bivši dolgoletni predsednik NSKS odgovarja: »Politično smo bili polni pričakovanj, da se bodo odnosi med koroškimi Slovenci in Slovenijo še bolj izboljšali. Čeprav moram reči, da pred osamosvojitvijo odnosi s komunističnimi strukturami niso bili slabi. Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja smo razmišljali tudi o skupnem izvoljenem zastopstvu. Na Koroškem smo bili prepričani, da se bo to po osamosvojitvi realiziralo. Do tega pa na žalost ni prišlo.«

 In kako ocenjuje Matevž Grilc Republiko Slovenijo po 30 letih? »Slovenija ima zelo dobro geopolitično lego in je tudi gospodarsko raznolika. Prepričan sem, da bo v bodoče razvoj uspešen.« Hkrati pa Grilc poudarja: »Treba bo premagati razdvojenost slovenske družbe, kot je to uspelo leta 1991. Če se bodo presegli notranji konflikti, bo razvoj še boljši.«