»Danes je samoumevno, da prinašajo dvo- in večjezičnost, čezmejne kooperacije in skupna evropska streha prednosti za naše otroke,« je deželni glavar Kaiser poudaril ob letošnji obletnici plebiscita. Proslava je bila tudi letos usmerjena v prihodnost.

Od leta 2013 naprej, ko  je v deželni politiki prevzel krmilo Peter Kaiser in je koroška Slovenka Christiane Ogris postala vodja deželnega protokola ter ko so v prvi deželni vladi pod Kaiserjevim vodstvom bili zastopani tudi Zeleni z deželnim svetnikom Rolfom Holubom na čelu, so se uradne proslave dežele Koroške bistveno spremenile. Časi, ko je še deželni glavar Jörg Haider agresivno napadal Republiko Slovenijo, hkrati pa kritiziral Štajerce, da so s koncem 1. svetovne vojne prepustili Maribor slovenskim sosedom, so postali zgodovina. V ospredju ni več nacionalistično glorificiranje plebiscitnih bojev in ločevanje, temveč iskanje enakopravnega sožitja v deželi in sodelovanje z državo na sončni strani Karavank. Višek tega je gotovo bila proslava lani ob 100-letnici plebiscita ob navzočnosti avstrijskga zveznega predsednika Alexandra Van der Bellna in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.  Še danes odmeva Van der Bellnovo opravičilo slovenski narodni skupnosti za zamude deželnih in državnih oblasti pri uresničevanju obljubljenih manjšinskih pravic.

Tudi letošnja uradna proslava, katere so se udeležili mdr. škof Jože Marketz ter predsedniki slovenskih političnih organizacij Bernard Sadovnik, Manuel Jug in Valentin Inzko, je bila v znamenju sožitja in dialoga, kar je še posebej poudaril Kaiser. Prav tako je prišlo do izraza, da je slovenščina drugi deželni jezik. Zato toliko bolj čudi, da deželni politiki ni uspelo tega jasno zapisati v novi deželni ustavi.

Dvojezična je bila tudi povezava, za katero sta poskrbela Aleksander Tolmaier in Ute Pichler. Nadalje so pevci iz zbora mestnega gledališča zapeli pesem »Rož, Podjuna, Zila«. Višek pa je vsekakor bil govor Verene Gotthardt v obeh deželnih jezikih ter ob glasbeni spremljavi Mathiasa Ortnerja in Edgarja Unterkircherja. V nemškem delu je poudarila: »Kärnten hat das Wertvollste auf der Welt, nämlich Menschen, die zwei Sprachen sprechen. Darauf kann man zurecht stolz sein.«  (Slovenski govor objavljamo v celoti.)

Upamo, da se bodo njene besede utrdile v glavah, še bolj pa se uveljavile v koroškem vsakdanu.