Celovec S podpisom senžermenske pogodbe je nastalo kup novih nacionalnih držav. Avstrija je izgubila Južno Tirolsko. Mnogo etničnih, jezikovnih ali verskih skupin pa se je znašlo v manjšinskem položaju. 100 let po podpisu se niz prireditev Mohorjeve »gemeinsam 2020 skupno« loteva zgodovine, sedanjosti in prihodnosti.

Senžermenska pogodba ni le razdelila območja nekdanje Avstro-Ogrske, temveč je vsebovala tudi določbe o varstvu manjšin, še posebej zanimive glede šolstva. V njej pa je bil določen tudi plebiscit leta 1920. 

»Senžermenska pogodba je osnova za tretjo serijo prireditev. Pred tem smo leta 2017 imeli temo »Stare in nove manjšine: integracija, pravo in politika« in leta 2018 temo »Meje: ločujejo in povezujejo 1918-2018,« pravi referent za izobraževanje Mohorjeve Martin Pandel in dodaja: »povabili smo strokovnjake, v prvi vrsti zgodovinarje, da razčlenijo, kako je to takrat bilo. Kaj se je udejanjilo in kaj to pomeni, če je nekaj zapisano in se tega ne upošteva. Pogodba je nekako tudi izraz tega, kako se je naša regija vedno spreminjala, kako se zdaj spreminja, in kako se bo še spreminjala.« Na četrtkovi podijski diskusiji pa ne bo šlo zgolj za zgodovino, temveč tudi za sedanjosti in prihodnost. Organizatorji so povabili dijake višjih šol, ki bodo v podiju postavljali vprašanja in predstavili šolske projekte. »Naša želja je bila, da vključimo mladino, saj je poznavanje zgodovine velikokrat problem. Še težje pa jim je vzpostaviti razumljiv lok do danes.« Niz prireditev bo vzel v pretres tudi situacijo glede manjšinske zaščite na Južnem Tirolskem.

V petek sledi konferenca s predavanji, zvečer pa okrogla miza. Tretji niz prireditev bo zaključil pohod čez mejo v soboto.

Niz prireditev, ki ga Mohorjeva organizira skupaj s številnimi partnerji, je odprt za vse zainteresirane in ni vstopnine. Prijave so zaželjene, a ne obvezne.

Novembra 2019 pri Mohorjevi nadaljujejo z nizom predavanj Manjšine okno v svet. V Mohorjevi knjigarni se bodo predstavili Madžari v Sloveniji (6. 11., 18.00), Lužiški Srbi v Nemčiji (15. 11., 18.00) in Čehi na Dunaju ( 27. 11., 18.00)

Maja 2020 pa sledi zadnji niz prireditev v sklopu »gemeinsam 2020 skupno« na temo »Prihodnost koroških Slovencev 100 let po plebiscitu«.