Kulturno društvo Lipa in Dom v Tinjah sta letos vabila na praznovanje slovenskega kulturnega praznika pod naslovom Kultura ustvarja nezamenljivo identiteto. Prireditev je potekala v živo, kulturni dogodek pa so prenašali tudi po spletu.

V imenu tinjskega doma je obiskovalce prireditve pozdravila Veronika Kušej, ki je poudarila pomen odnosa do materinščine. Le če cenimo materinščino, lahko odkrivamo in cenimo druge kulture.

Slavnostni govornik je bil Martin Kuchling, predsednik kulturnega društva Lipa v Velikovcu, ki je tudi poslovodja Krščanske kulturne zveze. Citat Florjana Lipuša »Z jezikom smo ali nismo« je parafraziral in rekel »S kulturo smo ljudje ali nismo ljudje«. Kultura in kulturno delovanje sta pomembna za našo osebnostno rast. S kulturo lahko sporočimo, kdo smo, kaj želimo in s čim se ukvarjamo. Kulturna domovina oblikuje našo identiteto in ostaja del nas. Za koroške Slovence ima kultura prav poseben pomen, saj nam daje dodatne možnosti za rabo in razvijanje svojega jezika. Skupno kulturno delovanje nas povezuje med sabo, povezuje pa nas tudi s Slovenci po svetu in s Slovenijo. V kulturi čutimo utrip skupne zgodovine in skupnega razvoja, ki sta usmerjala razvoj slovenstva v prostoru, ki ga dolga stoletja delita in oblikujeta dva naroda.

Kulturna poslastica prireditve pa je bilo literarno branje pisatelja Vincenca Gotthardta in njegove hčerke – tudi že dobro uveljavljene literarne umetnice – Verene Gotthardt. Njuno ustvarjalno delo je predstavila Mateja Rihter.

Verena in Vincenc Gotthardt

Glasbeno so kulturno prireditev KD Lipa popestrili Vokalna skupina LIPA, harmonikaš Tomaž Boškin in pianistka Zlatina Riepl. Prireditev se je končala s Prešernovo Zdravljico, ki so jo ob spremljavi harmonike skupaj zapeli vsi nastopajoči in obiskovalci.