Srečanje kultur v Podkloštru

Minulo nedeljo je Koroška konsenzna skupina v kooperaciji s KHD vabila na srečanje na stičišču kultur in jezikov v Podklošter. Višek je bil podpis skupne izjave (glej spodaj) ob 100-letnici konca prve svetovne vojne.

Podklošter V prijaznem vzdušju na ruševinah nekdanjega samostana v Podkloštru se je s kulturnim sporedom začelo mirovno in prijateljsko srečanje v skupnem spominu na konec prve svetovne vojne. Po ansamblu alpskih rogov iz Kanalske doline je oder prevzela politika. Samoumevno, da je Raimund Grilc skozi spored vodil trojezično in uvodoma še enkrat poudaril moto dneva: mir, prijateljstvo in sožitje. Med častnimi gosti je Grilc med drugimi lahko pozdravil poslanca državnega zbora Petra Weidingerja in Wendelina Mölzerja, drugega predsednika deželnega zbora Jakoba Straußa, deželni poslanki Ano Blatnik in Christino Patterer ter podpredsednika deželnega parlamenta Furlanije – Julijske krajine Stefana Mazzolinija.

Župan Podkloštra Erich Kessler je med drugim izpostavil plodovito sodelovanje občine s pobratenimi občinami v Sloveniji, Italiji in Nemčiji, ki je lahko »impulz za mirno sožitje v Evropi.«

Tudi generalni konzul Milan Predan je poudaril pomembnost sožitja in sodelovanja: »Zgodovine ni mogoče spremeniti, tudi je ne smemo pozabiti. Ne sme pa nam zastreti pogleda na velike priložnosti, ki jih nam ponuja skupna prihodnost. Za Slovenijo in slovensko narodno skupnost na Koroškem je to sporočilo še toliko pomembnej-še v pričakovanju 100. obletnice koroškega plebiscita, ki naj ne bo več sinonim za delitve, temveč del spoznanja, kako nas meje v glavah siromašijo in kako nas lahko vzajemno spoštovanje bogati.«

Iz nekdanje vojne regije se je izoblikovala mirovna regija in to lahko danes praznujemo s podpisom skupne izjave, ki jo že težko pričakujem, je povedal deželni glavar Peter Kaiser, ki je citiral avtorja Roberta Menasseja, da je nacionalizem zrušil Evropo in da je bodočnost v močnih regijah.

Člana Koroške konsenzne skupine Josef Feldner in Marjan Sturm ter Alfredo Sandrini za društvo Kanaltaler Kulturverein so svečano skupno izjavo najprej prebrali in jo nato tudi podpisali. Srečanje kultur pa se je nadaljevalo s kulturnim sporedom, v sklopu katerega je nastopilo 20 kulturnih skupin iz Avstrije, Italije in Slovenije.