Ledince SKD Jepa-Baško jezero vabi na prvo prireditev v jubilejnem letu 2022, ki bo v soboto, 5. 3. 2022, ob 19.00 v kulturnem domu Ledince.

Martin Lesjak bo predstavil mastersko delo Der Bildungsauftrag der slowenischen Kulturvereine in Kärnten, Nicola Oswalder pa predznanstveno delo 100 let SKD Jepa-Baško jezero.

Predstavili vam bodo tudi podkast: Pregon koroških Slovenk in Slovencev 1942 / Die Deportation der Kärntner SlowenInnen 1942 (David Ressmann, Simon Urban, Isabella Burtscher). Prireditev bodo glasbeno sooblikovali učenci Slovenske glasbene šole na Koroškem, skupina akzent in Tamburaški ansambel Loče.

Martin Lesjak s Pečnice

Na celovški univerzi sem študiral socialno in integracijsko pedagogiko. V masterski nalogi sem se posvetil vlogi slovenskih kulturnih društev pri izobraževanju in socializaciji društvenikov včasih in danes. Nalogo sem napisal v nemškem jeziku, ugotovitve raziskovalnega dela pa bom v soboto predstavil v slovenščini. Ugotovil sem, da so glavne naloge kulturnih društev tudi po (več kot) 100 letih še vedno tvorba etnične identitete, narodne zavednosti in jezikovnega izobraževanja.

Nicola Oswalder iz Loč

Obiskujem Slovensko gimnazijo, kjer sem napisala predznanstveno delo o domačem kulturnem društvu. Zame je kulturno društvo Jepa-Baško jezero kraj, kjer srečujem prijatelje, govorim v slovenščini, svojem drugem maternem jeziku, in se udejstvujem na glasbenem področju.

David Ressmann iz Ledinc

Z Isabello Burtscher in Simonom Urbanom smo v okviru študija zgodovine pripravili radijsko oddajo o deportaciji koroških Slovenk in Slovencev. Pogovarjali smo se s tremi pričami časa, ki so kot otroci preživele pregon leta 1942. Kritičen pogled na zadnjih sto let zgodovinske politike sta prispevali zgodovinarka Brigitte Entner in politologinja Judith Götz. Deportacija je zame in za Simona družinska tematika, ki nas spremlja že vrsto let. Iz vojnih zločinov rastejo travme, ki jih je treba obdelati, zato je nujno ohraniti glasove prič, ki so zločine same doživele.