Pred 20 leti, samo 14 dni po uradnem pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, sta Dragica in Boris Jakončič iz Vipolž v Goriških brdih začela vsak četrtek in vsako soboto na celovški tržnici prodajati vino in druge dobrote s svoje kmetije MORO. Medtem je stojnico prevzel sin Damjan, ki skupaj z bratom Janom ter življenjsko sopotnico Petro skrbi, da so kupci iz Celovca in okolice zadovoljni. V teh 20 letih so se začela razvijati tudi številna prijateljstva med vinogradniki iz Goriških brd in koroškimi strankami – pri tem pa še posebej izstopa prijateljstvo z Gerhardom Lepičnikom in njegovo soprogo Marlies, ki ima korenine v Apačah in velja za uspešno slikarko. 

Gerhard Lepičnik in Boris Jakončič pa sta tudi pobudnika za odprtje redne razstave »Umetnost v hribih«/»Kunst in den Hügeln« na Jakončičevi kmetiji MORO, kjer so razstavljali že številni koroški umetniki in umetnice. Najnovejšo razstavo so odprli minuli petek, 24. maja. Tokrat so povabili obetavno mlado slikarko Tamaro Sadnikar iz Nagelč in Elisabeth Binter, ki ima šmohorske korenine, svoj atelje pa v Vetrinju. Tamara Sadnikar se je prvič predstavila letos februarja v Celovcu, napisala pa je tudi knjigo »Einzigartig: Eine Reise zu deiner eigenen Persönlichkeit«.