Šentjanž Z razstavo Pod lipami se bo Kristin Kelich v šentjanškem k&k centru prvič samostojno predstavila koroški javnosti. Umetnica danes živi na Dunaju, mladost je preživela v Rožu
Pozornost se v razstavnih prostorih šentjanškega k&k centra v prvem nadstropju takoj usmeri na razstavljene slike. Obdaja jih precej beline, poglede avtomatično fokusirajo nase. Kristin Kelich, avtorica prikazanih del, pravi, da jih je obesila »zadržano. Z ozirom na prostor jih je bolj malo.« Ravno zadržanost pa še toliko bolj opozarja nanje.
Na posebno afiniteto umetnice do prostora in njegovih razsežnosti opozarja tudi arhitektka in teoretičarka Ute Burkhardt-Bodenwinkler: »Dela Kristin Kelich nas vabijo na čutno in estetsko doživljanje. Razstavljena dela nas zapeljujejo, da izsledimo jezik, ki je jezik njene umetnosti. Oskar Wilde je v pismu omenil, ‘skrivnost sveta je vidno, ne pa nevidno.’ Kakor v katarzi nas osvobodi prisile, da bi interpretirali, in nas tako obvaruje pred tem, da bi umetnost razumeli samo kot redukcijo na golo vsebino. Pogost slikarski in risarski motiv v delih Kristin Kelich je prostor in odnos do njegove materialnosti.«
Umetnica daje v šentjanškem k&k centru na ogled precej različen spekter svojega dela. Prisotna so tako figurativna kot abstraktna dela, majhni, srednji in veliki formati, starejše in novejše stvaritve ter skorajda nasprotujoč si barvni izrazi – od zadržanih, skoraj monokromatičnih risb do krepkejših nanosov olja na platno. »Barve izbiram glede na motiv in tu skušam biti tako precizna kot je le mogoče. Barva opozarjajo tudi na čustva, ki jih z umetnostjo sporočam,« pravi umetnica.
Kristin Kelich ima po očetu korenine v Selah, po materi pa v Svetni vas. Prva leta je odraščala na Bavarskem, nato pa v Rožu. Obiskala je likovno gimnazijo v Vetrinju, kjer je bil njen učitelj Petar Waldegg. »Učil je na visokem nivoju, veliko je tudi zahte-
val.« Na Dunaju je študirala na Akademiji za likovno umetnost pri Danielu Richterju in Gunterju Damischu. Na Koroškem je med drugim sodelovala na slikarskem tednu v Svečah, za leto 2016 pa jo je Kärntner Sparkasse izbrala, da je oblikovala umetniški koledar. Z razstavo Pod lipami v šentjanškem k&k centru se Kristin Kelich prvič samostojno predstavlja koroški javnosti. Razstavo bodo odprli danes ob 18.30, odprta bo do 10. marca.