Tinje Ko je slikar Klavdij Tutta sedel ob morju in pil kavo, je, kakor se spominja, opazoval jadrnice, ki so plule mimo, in videl, kako se s premikanjem njihovega jamborja po obzorju spreminja tudi vsa perspektiva. In tako se mu je porodila zamisel, da bo spreminjanje perspektive vdelal tudi v svoje slike.

V Katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah je Klavdij Tutta ta ponedeljek odprl razstavo svojih najnovejših del z naslovom Mediteranska plovila in lagune. Poleg za umetnika značilne barvitosti, rabe geometrijskih oblik in vselej prisotnih oči slike sedaj dopolnjuje še premična palica, s katero opazovalec vsak dan znova lahko individualno spreminja njeno podobo. »Z vodilom sem sliko socializiral, z njim se spreminja napetost in dinamika slike. Gledalec tako postane sokreator.« Tutta torej udejanja rek, da imajo »vsake oči svojega malarja,« opazovalec lahko z njegovo inovacijo prilagaja umetnost svojemu vsakokratnemu počutju.

V slike so kot lepljeni kolaži vgrajeni iz časopisja iztrgane fotografije obrazov, ki jih je umetnik večkrat preslikal in tako želel poudariti krhkost življenja. Obrazi od blizu delujejo abstraktno in šele z razdaljo pridobijo razločnost.

Klavdij Tutta, letnik 1958, je študiral v Ljubljani pri vodilnih imenih slovenske umetnosti in je danes sam med najbolj uveljavljenimi slovenskimi likovnimi umetnosti. Živi v Kranju, njegovo odraščanja v Novi Gorici pa se kaže z močnim mediteranskim vplivom v njegovi motiviki in izbiri barv. Imel je več ko 200 samostojnih razstav in sodeloval na več ko 300 skupinskih razstavah. Svoja najnovejša dela je lani predstavil na uglednem pariškem salonu v Louvru. Njegova razstava v Tinjah bo odprta to 1. junija.