Slavnostna prireditev: 8. februar, 19.00 – kvk.slo.at

Koroni se ne damo! Praznovanje slovenskega kulturnega praznika ima na Koroškem tako dolgo tradicijo, da  bomo praznovali tudi pod spremenjenimi razmerami. Tokrat ne bomo sedeli drug ob drugem in zrli na oder, temveč si bomo slovesnost ogledali kar doma preko ekrana.

Celovški Generalni konzulat Republike Slovenije, Slovenska prosvetna zveza (SPZ),  Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) ob 100. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti Janka Messnerja vabijo na ogled filmskega posnetka pod naslovom Beseda je kulturnemu človeku dragulj. Janka Messnerja se bodo spominjali njegovi učenci s Slovenske gimnazije in kulturni delavci, bogat program pa bo zajel tudi gledališki projekt, recital in glasbo.

Mitja Rovšek, poslovodja Slovenske prosvetne zveze:

V tem zaspalem času kulturnega delovanja se nam zdi nujno potrebno, da se predvsem 8. februaja spomnimo  velikih ustvarjalcev in obširnega kulturnega delovanja v skupnem kulturnem prostoru. Projekt, ki smo ga poimenovali »Beseda je kulturnemu človeku dragulj« vodi režiser in igralec Aleksander Tolmaier. Na spletni prireditvi bodo predstavljeni (recitirani) teksti učitelja in pisatelja Janka Messnerja, osebne anekdote nekdanjih učencev, teksti njegovih sopotnikov in gledališki projekt JOB, vse to pa v spremstvu glasbe Ansambla Drava in Nataše Konzilia.

Snemanje in montažo filma bo izvedel Miha Dolinšek. Prireditev je predvsem tehnično zelo zahtevna, saj potrebujemo več kamer in rekvizite, ki pri običajnih prireditvah niso potrebni. 
Strnjeni del prireditve bo 14. februarja 2021 objavljen tudi v oddaji ORF-a »Dober dan, Koroška«.

Vljudno vabljeni v karantenski kino za praznik kulture! V ponedeljek, 8. februarja 2021, se bo ob 19h zvečer začelo predvajanje filmskega projekta preko naslednjih spletnih povezav: kvk.slo.at, www.kkz.at ali spz.slo.at