»Po pandemiji je pred pandemijo« – čeprav trenutno vprašanja in posledice korone niso v ospredju javnega življenja in razprav – verjetno tudi v senci vojnih dogodkov v Ukrajini – so se na Dunaju odločili, da trenutno »premirje« na zdravstvenem področju izkoristijo za načelno in strokovno razpravo o različnih aspektih in daljnosežnih posledicah. S pomočjo odličnih strokovnjakinj so na treh večernih prireditvah bila prisotna področja korona – zgodovina, pravo in medicina. Največjo pozornost je vzbudila tematika »Človekove osnovne pravice v koroni«, o kateri je predavala bivša generalna branilka na EU sodišču v Luksemburgu in profesorica za pravo na ljubljanski in dunajski univerzi, rojakinja Verica Trstenjak. Obsežno področje, ki zajema zgodovinsko važne dokumente kot UN-deklaracijo za človekove pravice, tozadevna evropska določila in seveda zdaj že nepregledno število državno-vladnih zakonov, je privedlo do situacije, da so nekdanja »absolutno« veljavna načela zgubila svoje tradicionalne vrednote. Vedno močneje je občutna negotovost in bojaznost, blokada pravosodnega sistema in klic po višji instanci – deloma tudi izven pravnega okvira. O odločilni vlogi evropskih ustanov  je – podobno kot Trstenjakova – govorila druga strokovnjakinja z mednarodnim formatom – vodja avstrijskega oddelka za pripustitev zdravil (AGES) Christa Wirthumer-Hoche.  Ta je zelo spretno nakazala proces med prvimi (poskusnimi) izdelki  farmacijske industrije, eksperimenti in testiranje oz. ocenjevanje medicinskih pripomočkov tja do dovolitve zdravil za konzumacijo pri zdravljenju korona bolnikov. V živahni diskusiji, ki jo je vodila Danijela Angetter-Pfeiffer, nagrajenka za najboljšo znanstveno knjigo 2022, je bilo govora o posledicah, alternativah in prihodnosti razvoja pandemije.  Serijo o koroni, kugi in drugih zdravstvenih izzivih bodo zaključili z branjem »Kuga-Pest«, ki je zdaj kot posnetek na razpolago na Youtube kanalu slovenski institut; power-point prezentacijo Verice Trstenjak pa lahko vidite (v slovenščini) na www.si-dunaj.at.