V nedeljo, 19. septembra 2021, so se podali pevci in pevke skupine akzent SKD Jepa-Baško jezero s svojimi družinami, prijatelji, z znanci in društveniki SKD Jepa-Baško jezero na romanje na Svete Višarje. V zahvalo za osemintridesetletno neprekinjeno uspešno prehojeno pevsko pot ter kot zahvalo in v spomin rajnim društvenim članom so praznovali z dekanom in pečniškim župnikom Jurijem Buchom ter s številnimi romarji zahvalno božjo službo.

»Združuje nas veselje do petja, ljubezen do domače besede, odprtost za jezik soseda, za druge kulture in ne nazadnje iskanje božjih sledi v našem življenju,« je uvodoma dejala in točno zadela in opisala skupino akzent sopevka Gabi Amruš-Glantschnig. Krasno so odmevale pesmi zbora kakor tudi ljudsko petje v božjem hramu, tam, kjer so nebesa bližja. Veselo praznovanje se je nadaljevalo v gostilni pri Juretu ob glasbeni spremljavi rojakov iz Trsta dolgo v noč.