Lovran Razstavo z naslovom »Unscheinbare Dinge/ Neprimjetne stvari« z umetninami Rudija Benetika so 13. aprila odprli v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaükem. Odprtja se je tudi letos udeležila delegacija iz Pliberka, saj je mestna oböina od leta 2006 naprej pobratena s krajem ob opatijski rivieri. Še pred uradnim pobratenjem med oböinama so bili prvi stiki vzpostavljeni preko gospodarstva in dolgoletnega direktorja pliberške Posojilnice Joška Nachbarja, ki je bil tudi del pliberške delegacije. Sodelovanje med oböinama je plodno, turistiöna oböina Lovran se vsako leto predstavlja na jormaku. Redni pa so tudi obiski Pliberöanov v Lovranu. Prav tako dobri so stiki tudi z obema üe s Pliberkom pobratenima oböinama – Goriüka Brda in Codroipo v Italiji.
Župana Pliberka in Lovrana Štefan Visotschnig in Bojan Simoniö sta v nagovorih izpostavila pomembnost kulturnega, gospodarskega in turistiönega sodelovanja med oböinama. Umetnika pa je predstavila Silvana Stigliç. Med obiskovalci je bil tudi znani lovranski umetnik Boris Kaöiç, ki je v Pliberku že razstavljal. Ölani delegacije so bili še mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch in pliberški Moüki pevski zbor Foltej Hartman, ki je skupaj z meüanim pevskim zborom Lovor iz Lovrana pevsko polepüal dobro obiskano odprtje v galeriji . Benetikova dela so v galeriji Laurus üe na ogled do 5. maja.
Benetik, ki živi in ustvarja v Podjuni pri Globasnici, ni prvi domaöi umetnik, ki razstavlja v Lovranu, tako so v galeriji Laurus med drugimi razstavljali äe Harald Scheicher, Christine Ottowitz in Emil Oman. Benetik je s Pliberkom še posebej povezan zaradi vrta religij – delo umetnika-slikarja je simboliöna upodobitev petih svetovnih religij v obliki steklenih stebrov.
Turistiöna oböina Lovran seveda nudi üe marsikaj veö. Na dan odprtja razstave je v Lovranu potekala tudi »Feüta od Üparuga«, veselica, ki je docela namenjena divjim špargljem, ki ga imajo lovranske gostilne na jedilniku üe do 30. aprila. Od osmega do 16. junija potekajo v Lovranu dnevi öešenj – praznik öeüenj »Fešto od örešanj« pa bodo praznovali 8. junija. Jeseni od 11. do 13. oktobra pa bo v Lovranu praznik kostanja – Marunada.
Istrske specialitete iz Lovrana pa niso na voljo samo ob morju, temveö do 28. aprila tudi v gostilni Breznik v Pliberku, kjer so kuhinjo prevzeli kuharji lovranskega hotela Excelsior.

Lovran Razstavo z naslovom »Unscheinbare Dinge/ Neprimjetne stvari« z umetninami Rudija Benetika so 13. aprila odprli v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaškem. Odprtja se je tudi letos udeležila delegacija iz Pliberka, saj je mestna občina od leta 2006 naprej pobratena s krajem ob opatijski rivieri. Še pred uradnim pobratenjem med občinama so bili prvi stiki vzpostavljeni preko gospodarstva in dolgoletnega direktorja pliberške Posojilnice Joška Nachbarja, ki je bil tudi del pliberške delegacije.  Sodelovanje med občinama je plodno, turistična občina Lovran se vsako leto predstavlja na jormaku. Redni pa so tudi obiski Pliberčanov v Lovranu.  Prav tako dobri so stiki tudi z obema še s Pliberkom pobratenima občinama – Goriška Brda in Codroipo v Italiji.

Župana Pliberka in Lovrana Štefan Visotschnig in Bojan Simonič sta v nagovorih izpostavila pomembnost kulturnega, gospodarskega in turističnega sodelovanja med občinama. Umetnika pa je predstavila Silvana Stigliç.   Med obiskovalci je bil tudi znani lovranski umetnik Boris Kačiç, ki je v Pliberku že razstavljal. Člani delegacije so bili še mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch  in pliberški Moški pevski zbor Foltej Hartman, ki je skupaj z mešanim pevskim zborom Lovor iz Lovrana pevsko polepšal dobro obiskano odprtje v galeriji . Benetikova dela so v galeriji Laurus še na ogled do 5. maja. 

Benetik, ki živi in ustvarja v Podjuni pri Globasnici, ni prvi domači umetnik, ki razstavlja v Lovranu, tako so v galeriji Laurus med drugimi razstavljali že Harald Scheicher, Christine Ottowitz in Emil Oman. Benetik je s Pliberkom še posebej povezan zaradi vrta religij – delo umetnika-slikarja je simbolična upodobitev petih svetovnih religij v obliki steklenih stebrov.  

Turistična občina Lovran seveda nudi še marsikaj več. Na dan odprtja razstave je v Lovranu potekala tudi »Fešta od Šparuga«, veselica, ki je docela namenjena divjim špargljem, ki ga imajo lovranske gostilne na jedilniku še do 30. aprila. Od osmega do 16. junija potekajo v Lovranu dnevi češenj – praznik češenj »Fešto od črešanj« pa bodo praznovali 8. junija. Jeseni od 11. do 13. oktobra pa bo v Lovranu praznik kostanja – Marunada.

Istrske specialitete iz Lovrana pa niso na voljo samo ob morju, temveč do 28. aprila tudi v gostilni Breznik v Pliberku, kjer so kuhinjo prevzeli kuharji lovranskega hotela Excelsior.        

Foto: Foto Luigi Opatija