Slovensko kulturno društvo Globasnica je v soboto, 17. septembra, vabilo na redni občni zbor. V dvorani gostišča Juenna v Čepičah je zapel Mešani pevski zbor Peca, vse navzoče je pozdravila predsednica Marija Markitz, ki društvo vodi od leta 2014. Preden so začeli z dnevnim redom, so se z minuto molka spomnili vseh v zadnjih letih umrlih članov društva.

Marija Markitz je povedala, da je bila kulturna dejavnost društva od leta 2017 »raznolika in zadovoljiva«. Upoštevati pa je treba posebnost izjemnih let 2020 in 2021, v katerih je bila aktivnost močno zaustavljena. Tajnica Anka Jernej je v poročilu naštela številne prireditve, ki jih društvo spelje med letom: med njimi so Podjunski ples, globaški kulturni dnevi, srečanje pod farno lipo za globaško žegnanje, Miklavževanje in Trivium na Hemi. Vsega skupaj je društvo v dobi od marca 2017 do danes vabilo na 60 prireditev. Na občnem zboru se je Marija Markitz za pomoč zahvalila vsem odbornikom in članom društva ter posebej pobudniku Triviuma Janezu Gregoriču, ki to prireditev organizira že od leta 2000. Medtem je vodstvo Triviuma prevzela mlajša generacija, to so Mira in Sara Gregorič ter Dominik Srienc. Trenutno delujeta v društvu SKD Globasnica dve skupini: otroški zbor »Živ žav« ter mešani pevski zbor »Peca«. Od vigredi 2014 do vigredi 2020 sta otroški zbor vodili Angelika Burkhardt in Martina Gregorič. Letos maja so vodstvo otroškega zbora prevzele Julija Hudl, Simona Markitz in Angelika Burkhardt. Na vaje je do počitnic prišlo več kot 30 otrok, kar predsednico in društvenike zelo veseli. Imeli so že svoj prvi nastop pri otvoritvi Faranta. Zbor »Peca« je leta 2018 ob 60-letnici na jubilejnem koncertu predstavil zgoščenko »S Peco na pot«, nastopali so na številnih društvenih in drugih prireditvah. 

Sledilo je poročilo blagajnika Danijela Gregoriča, ki je orisal finančni položaj društva v zadnjih letih. Kar zadeva promet, je bilo leto 2018 najbolj močno (približno 38.000 €), tudi ker je v tem letu zbor »Peca« praznoval svojo 60-letnico. V letih pandemije je promet upadel, prav zaradi uspešne stalnice Trivium pa je društvo lahko kljub temu nabavilo novo opremo, na primer za ozvočenje in osvetljavo. Leta 2021 je bila glavna tema preverjanje pregradnje in adaptacije dvorane v farovškem hlevu, kjer naj bi nastal neke vrste kulturni dom in kraj, kjer bi društvo imelo svoj naslov in prostore za arhiv, vaje in delovanje, kar društvo nujno potrebuje. Odbor se je na koncu zaradi previsokih stroškov in trenutne situacije na gradbenem sektorju odločil proti obnovi. Danijel Gregorič: »Varianta s farovžem se ne bo izvedla, so pa alternative, na katerih se dela, ni pa še tako daleč, da bi lahko o tem več povedali.« Preglednika računov Joško Igerc in Hubert Dumpelnik sta pohvalila delo blagajnika, Igerc je predlagal razrešnico staremu odboru. Nato so za predsednika občnega zbora imenovali navzočega poslovodjo KKZ Martina Kuchlinga, ki je prebral volilni predlog za novi odbor. Soglasno so bili izvoljeni Marija Markitz (predsednica), Branko Hudl (podpredsenik), Anka Jernej (tajnica), Janko Golavčnik (namestnik tajnice), Danijel Gregorič (blagajnik) in Štefka Müller-Kordesch (namestnica blagajnika). Prav tako soglasno so bili izvoljeni člani Angelika Igerc, Gretka Gregorič, Lidija Gregorič, Marko Gregorič, Julija Hudl, Martina Hutter, Rado Markitz, Simona Markitz, Benjamin Smrečnik, Tevž Smrečnik in Daniela Zankl ter preglednika računov Peter Hutter in Joško Igerc. 

Društvo bo leta 2023 praznovalo 120. obletnico obstoja. Ob tej priliki bodo nekaterim osebam podelili častno članstvo: Mirko Smrečnik (posthumno), Folt Božič, Frida in Fric Hudl in pevovodkinja MePZ Peca Petra Stravnik. Ob koncu občnega zbora je Martin Kuchling prebral pismo predsednika KKZ Janka Krištofa, ki društvu zagotavlja pomoč pri izgradnji in obnovi prostorov za kulturno ustvarjanje. Novi in stari predsednici je v imenu SPD Edinost Šteben čestital predsednik Erich Schmautzer. Župan Sadovnik se je društvu zahvalil za bogato delovanje v občini Globasnica. Župana posebno veseli delovanje zbora »Živ-žav«, ker imajo otroci tako tudi izven šole možnost za uporabo slovenščine. Občni zbor so zaključili z druženjem v gostilni Juenna.