Žamanje »Idealizem je sicer lep in važen, ampak tudi kulturne delavke morajo plačati račune.« Delo je torej treba ceniti, ne glede na to, kdo ga opravlja. Za prireditveni niz CarinthiJA 2020 KD Barba pripravlja dvojezično predstavo

Pravzaprav bi se danes, vsaj kot soorganizator, moralo javnosti prvič predstaviti novo Kulturno društvo (KD) Barba. Pravzaprav. A kot vemo, se zaradi vladne uredbe o preprečevanju širjenja novega koronavirusa te dni vrstijo odpovedi ena za drugo. In tako danes zvečer v farovžu v Šentjakobu tudi ni prireditve o feministični revoluciji v Rožavi, avtonomni državni enoti na večinsko s Kurdi poseljenem severu Sirije, kjer ta čas poteka zanimiv družbeni eksperiment o enakopravnosti v tistih krajih za vse – vse narode, vsa verstva in tudi za oba spola. Prireditve torej ne bo. KD Barba pa že deluje. In pripravlja nove projekte.

Kulturnica in feministka

Ustanoviteljica KD Barba je Alina Zeichen, kulturna delavka, doma v Žamanjah v Podjuni. »To je prvo in edino koroško slovensko ali dvojezično društvo, ki je v svoja pravila zapisalo, da deluje po feminističnih principih. Ženske umetnice so za nas v središču, kar pa ne izključuje moških. Morajo pa biti prepričani o feminističnih principih« poudarja Alina Zeichen. In kaj torej so feministični principi, v duhu katerih je društvo zasnovalo svoje delovanje in usmerjenost? »Gre za enakopravnost in enakovrednost spolov na pravnem, ekonomskem in družbenem področju. Bistveno pri tem je enako plačilo za vse. Kajti ravno v kulturi, kjer še posebej velja tudi zvezdniški princip, so plačne razlike med ženskami in moškimi pogosto precejšnje.« 

Ceniti kulturno delo

Alina Zeichen se s svojim KD Barba zato še posebej zavzema za zagotovitev minimalnih honorarjev, za uveljavitev spodnje meja pri plačilih, in to za vse. »Idealizem je sicer lep in važen, ampak tudi kulturne delavke morajo plačati račune.« Delo je torej treba ceniti, predvsem, tudi delo, ki se – pogosto mizerno plačano – opravlja v sferi kulture.

Odrska predstava jeseni

Prva odmevna in samostojna javna prireditev KD Barba bo septembra letos gledališka predstava, ki bo del niza prireditev CarinthiJA2020. Režiserka odrskega dela, ki ga bodo uprizorili oz. pravilneje rečeno uprizorile v Šentjakobu, bo Mira Stadler, v središču pa bodo, kar pri feminističnem društvu posebej ne preseneča, ženske. Dvojezično besedilo je sad kolektivnega dela. 

Enakopravnost še šepa 

Kot zatrjuje Alina Zeichen, je feministično gibanje najmočnejše socialno gibanje, ki traja že več ko sto let. Nedvomno je doseglo že marsikateri premik na bolje. A očitno enakopravnost med ženskami in moškimi še vedno kje šepa. Kar je po prepričanju ustanoviteljice prvega feminističnega kulturnega društva med koroškimi Slovenci povsem kontraproduktivno. »Če gre ženskam slabše, gre slabše tudi moškim.« Ureditev delovnih in plačnih razmer v kulturi, za kar se KD Barba – in Alina Zeichen kot predsednica interesnega združenja koroških kulturnikovKG KIKK osebno – zavzema, bi na primer vsem olajšalo marsikaj. In to res ne glede na spol.