Katoliški dom prosvete v Tinjah je z interaktivnim potujočim zabojnikom sodeloval pri projektu CARINTHIja2020. Zabojnik je potoval po koroških občinah, minuli teden je stal na velikovškem Glavnem trgu.

»Oblikujmo prihodnost Koroške« je bilo geslo projekta Katoliškega doma prosvete v Tinjah, ki je nastal v sklopu niza projektov »CARINTHIja 2020«. V središču  je zabojnik, v katerem so lahko predvsem mlajši obiskovalci odgovarjali na vprašanja, ki so bila usmerjena v prihodnost in razvoj Koroške ter občine, kjer živijo. Mladi naj bi tako prišli do besede in prispevali k boljšemu sožitju in oblikovanju družbenega življenja v posameznih občinah. Voditeljica projekta je Veronika Kušej: »Za to obliko smo se odločili, ker smo želeli iti med ljudi in nagovoriti popolnoma druge kroge prebivalstva, kakor bi jih morda nagovorili s kakšnim predavanjem v Tinjah.« Sodelovalo je nekaj sto šolarjev od 14. do 18. leta starosti, med njimi tudi učenke in učenci Slovenske gimnazije,  gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu in srednje šole Pliberk. Sodelovalo pa je še nekaj mimoidočih v petih krajih na južnem Koroškem, kjer je stal ta zabojnik. Nekaj odgovorov je bilo precej jasnih. Večina sodelujočih na anketi nima občutka, da lahko aktivno sodeluje pri razvoju svoje občine. Pa še to: plebiscit za mlade ni več pomembna zgodovinska točka, zanimivo pa je, da so si tu vsi mladi edini, vseeno, katero šolo obiskujejo ali iz katere občine prihajajo. Pomembno vlogo pri projektu ima filmski strokovnjak Miha Dolinšek, ki je pristojen za tehniko in snemanje. Veronika Kušej: »Vse odgovore smo snemali, iz tega bo nastal film, ki ga bomo predstavili v naslednjem letu.« 

V notranjosti zabojnika je velik zaslon, kjer se pojavljajo vprašanja, na katera je odgovarjalo več sto mladih.

Odgovore anketirancev bodo evaluirali in dokumentirali ter prezentirali na prireditvi »Open space« v Tinjah. Tja bodo povabili vse sodelujoče in predstavnike občin, ki so pristojni za razvoj in sožitje in jih seznanili z rezultati ankete. Za Igorja Puckerja, vodjo kulturnega oddelka pri deželni vladi je projekt potujočega zabojnika nekaj posebnega, ker »povezuje medgeneracijski dialog z vprašanji dvojezičnosti, obeh deželnih jezikov  ter z vprašanji preteklosti in prihodnosti.«

Rektor Doma prosvete Jože Kopeinig je navdušen nad modernim pristopom: »Kot Tinjski dom, ki je že vedno deloval za sožitje v deželi, smo k temu spominskemu letu hoteli nekaj prispevati.« Predvsem so hoteli nagovoriti mladino: »Mladi so na koncu tisti, ki oblikujejo sedanjost in morajo oblikovati svet, v katerem bodo pozneje kot odgovorni odrasli živeli in oblikovali družbo.« Odzivi na to obliko moderne ankete so bili tako pozitivni, da bo Dom prosvete ta zabojnik koristil še naprej, na primer v v času škofovske sinode. Jože Kopeinig: »Kaj mislijo mladi o cerkvi, kako bi lahko marsikaj posodobili in mladim dali več uveljavitve. Na vsak način je to sodoben pristop, kako izvedeti mnenje drugih.