Šentprimož Kdor 3. januraja ni imel časa, da bi prisluhnil novoletnemu koncertu SPD Danica, lahko to še nadoknadi na strani društva na youtubu, več kot 2000 ljudi si ga je že ogledalo. Prikazano je bilo bogato delovanje društva, prireditev je moderiral predsednik Samo Wakounig.  Nastopili so člani mešanega pevskega zbora Danica, otroški zbor, Korenine Danice, mladinski zbor ter Kežarjevi vnuki. Velik projekt za društvenike letos je bila prenova in dogradnja Kulturnega doma, ki je leta 2020 imel že 40-letnico odprtja.

Prenovljeni dom, ki bo dostopen brez ovir, želijo občinstvu predvidoma predstaviti še v prvi polovici leta 2021.
Projekt še ni končan, pomagate lahko z dobavo gradbenih kamnov, ki jih lahko dobite pri vseh društvenikih ali preko [email protected] Svoje darove lahko nakažete na račun SPD Danica, IBAN: AT53 3910 0000 0411 0185