Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku je 8. marca vabilo na redni občni zbor. Društveniki so navzoče člane in prijatelje društva seznanili o bogatem delovanju na kulturnem, pevskem in gledališkem področju. Predsednik Matej Trampusch-Novak, ki ostaja na čelu društva, je mdr. poročal o uspešni 110-letnici društva, ki so jo praznovali novembra 2019. Govoril pa je tudi o nadaljevanju Svaveje ute na Pliberškem jormaku. Posebno razveselilo pa je predsednika dejstvo, da ima društvo od 2019 naprej lastno gledališko šolo.
O financah društva je spregovoril blagajnik Vladimir Buchwald. Podpredsednik Boris Sturm je podal poročilo o dobrodelni akciji zbiranja plastičnih zamaškov, ki že deset let deluje pod okriljem društva. V zadnjih treh letih se je število zbranih zamaškov podvojilo od 510 ton v letu 2017 na nad 1000 ton danes. V obdobju poročanja so tako lahko 102.000 evrov namenili otrokom. Podpredsednik društva in predsednik MoPZ Foltej Hartman Vladimir Nachbar je podal poročilo zbora in orisal gledališko šolo, ki jo je pobudil. Mdr. je spregovoril o nastanku zgoščenke »Koroško srce«, ki je izšla lani ob obletnici in je terjala veliko dela. Tako so v letu 2019 na primer imeli 60 vaj, 5 snemanj in 18 nastopov. V odboru ni prišlo do sprememb.