Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta v torek, 24. januarja, na slavnostni prireditvi podelila Milki Kriegl 44. Tischlerjevo nagrado. Nagrajenka je prejela nagrado za vso svojo skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture. Spregovorila sta predsednika KKZ in NSKS Janko Krištof in Zdravko Inzko. Nagovor sta imela Micka Opetnik in Martina Piko-Rustia, tradicionalno pa je spregovoril tudi zmagovalec Tischlerjevega govorniškega natečaja. Letos je bil to Gorazd Wakounig. Posnetek prireditve: novice.at/podcast