Pliberk Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku je minulo soboto vabilo na jubilejni koncert in hkrati na predstavitev nove zgoščenke MoPZ Foltej Hartman »Koroško srce«.

S koncertom so pri SPD Edinost v Pliberku zaključili jubilejno leto ob 110. obletnici društva. Pevsko  so prišli še čestitat MePZ Podjuna Pliberk, kvintet Kralj Matjaž, zbor KSŠŠK, tamburaška skupina TAMIKA in pliberška rock zasedba Die Buben.  

Na koncertu so pevci MoPZ Foltej Hartman, ki deluje pod okriljem društva, predstavili deset pesmi z  nove zgoščenke. Ob jubileju pa je izšla tudi 88- stranska jubilejna brošura. Prvič je stopila na oder tudi društvena gledališka šola »Svet gledališča/ Theaterwelt«. V polni dvorani pliberškega Kulturnega doma je navzoče pozdravil predsednik SPD Edinost Matej Trampusch-Novak, zgoščenko pa je predstavil podpredsednik Edinosti in predsednik zbora Vladimir Nachbar. 

Med viški večera je bila podelitev občinskega grba društvu. Listino so predali župan Stefan Visotschnig, referent za kulturo Marko Trampusch ter občinski odbornik Tonej Brezovnik. Moderatorja Tatjana Igerc in Izidor Sturm sta kljub dveinpolurnemu programu skrbela za brezhiben in predvsem zabaven potek prireditve. Društvu je čestital Zdravo Inzko za NSKS in KKZ. Avguštin Brumnik in Božo Hartmann pa sta zaslužnim aktivnim in nekdanjim pevcem (Folti Hartmann, Slavko Mlinar, Maks Prutej, Maks Piko, Franc Kuežnik, Lojz Mesner, Janez Kušej, Joško Müller, Jožko Hudl) ter društvu predala zlata priznanja Slovenske prosvetne zveze. Čestitali pa so še Lenart Katz za KPD Drava in Jurij Mandl za Kulturni dom. 

Prav posebni pa sta bili darili pliberških pevskih skupin – Podjuna je zboru Foltej Hartman podarila nogavice, saj so pevci pred kratikim dobili nove čevlje, matjaževci pa so podarili kopijo karikature, ki je nastala v Dachauu in na kateri je naslikan dogoletni zborovodja Foltej Hartman. Refren zadnje pesmi »Ker ns je cajt, da fajramo« je bilo tudi geslo za druženje po koncertu v mali »Svaveji uti« v foajeju Kulturnega doma. Zgoščenka, ki vsebuje 18 pesmi, je na voljo pri cvetličarni Steiner in v gostilni Dom pri Janezu v Pliberku ter pri pevcih.