Z mašo v farni cerkvi se je v nedeljo, 7. maja, začela slavnostna otvoritev Hiše kulture – farne dvorane v Železni Kapli. Po maši je vernike pozdravila godba na pihala iz doline Bele. Občinstvo je do zadnjega kotička napolnilo po načrtih arhitekta Tonija Reichmanna prenovljeno farno dvorano. V tej so slovenska kulturna društva iz Železne Kaple in okolice ponudila pester pregled svoje predvsem pevsko-instrumentalne in gledališke dejavnosti. Slišali smo Obirčke, Tamiko, cerkveni in lovski zbor, Kliko, MoPZ Valentin Polanšek, videli pa prizor iz Županove Micke in utrinek iz muzikala Čebelica Maja. Program je povezoval Franci Sadolšek. Vili Ošina, predsednik SPD Zarja, je v govoru poudaril, da je s Hišo kulture – farno dvorano slovenska narodna skupnost v Železni Kapli po 115 letih od ustanovitve Zarje v letu 1907 »naposled prišla do lastnih prostorov«. Župnik Poldej Zunder je spomnil na številne uspehe in gostovanja iger, ki jih je kot režiser uprizoril z domačimi igralkami in igralci. Slovenski narodni skupnosti v Železni Kapli in okolici je  za nove prostore dvojezično čestital deželni glavar Peter Kaiser, medtem ko je županja Elisabeth Lobnig v slovenščini spomnila na dolgoletno željo žup-nika Zundra po prenovi dvorane. Enoletni projekt prenove je zdaj končan s skupnimi močmi fare, krške škofije in SPD Zarja. Toni Reich-mann, arhitekt, se je za korektno sodelovanje zahvalil gradbenim podjetjem, predvsem pa številnim pomagačem za njihovo neplačano in nesebično delo. Na odru so zbranim za novo pridobitev čestitali tudi deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik, predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, pa tudi globaški župan in predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev Bernard Sadovnik. Nato se je dogajanje preselilo v preddverje, kjer so zbrani uživali v druženju ob agapi.