Odprtje Kulturnega tedna v Škofičah

Pred ljudsko šolo v Škofičah so v torek, 13. junija, odprli letošnji Kulturni teden v tržni občini Škofiče. Kakih 200 obisko- valk in obiskovalcev je bilo deležnih pestrega kulturnega programa in govorov na prostem. Kulturni teden organizira Biro za narodno skupnost pri Koroški deželni vladi, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Soprireditelja letos sta tržna občina Škofiče in Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče. Program otvoritve sta moderirala Danica Thaler-Urschitz in Hans Mosser, veterana podobnih prireditvenih konceptov, ki ciljajo na dialog, medsebojno razumevanje, enotnost in sožitje slovensko in nemško govorečih v deželi. Na prireditvi so prvi zapeli sosedje, Mešani pevski zbor Bilka, sledili so pevci moškega pevskega društva Liederkranz iz Škofič, moški kvartet Demonda, ansambel Praprotnice, tamburaška skupina Starabanda in podeželska mladina Škofiče.