Z impozantno otvoritveno svečanostjo v Dobrli vasi se je v soboto, 25. junija 2022, začela 4. Europeada – evropsko nogomet­no prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin.

Otvoritev je bila na dvorišču bivšega dobrolskega samostana, ki ga je že dolgo pred začetkom napolnil pisan živžav sodelujočih ekip, nastopajočih skupin in občinstva ter sozvočje različnih jezikov. Otvoritvena svečanost se je začela z Beethovnovo Odo radosti, zapeto v treh jezikih. Prav tako trojezična, slovensko-nemško-angleška, je bila povezava sporeda, ki jo je imela na skrbi moderatorska trojica Marko Loibnegger, Marko Oraže in Marko Londa.

Postregli so z informacijo, da je leta 2017 FUEN na kongresu v mestu Cluj-Napoci (Romunija) koroške Slovence poverila z izvedbo Europeade v letu 2020, ki pa jo je zaradi korone bilo treba preložiti na letos. Izvedbo Europeade je dežela Koroška močno podprla. Deželni glavar Peter Kaiser je vse pozdravil v obeh deželnih jezikih ter sodelujočim ekipam zaželel obilo športnega uspeha in lepih trenutkov. Dejal je, da Europeada odseva pestrost dežele, pot skupnosti in miru pa je njena najboljša izbira. Slovenska državna sekretarka Vesna Humar je poudarila pomen znanja jezikov za rast in krepitev kulturnosti in se prirediteljem zahvalila za izvedbo tega vseevropskega športnega srečanja manjšin.

Soprireditelj otvoritvene slovesnosti je bilo domače Slovensko prosvetno društvo »Srce«. Po besedah predsednice društva Gitti Neuwersch je sodelovanje velika čast za SPD »Srce« in čudovito doživetje. Kar s tremi skupinami, z otroško skupino Srčki, mladinsko »Sweetheart«, Mešanim zborom in številnimi prostovoljci se je vključilo v otvoritvene priprave. Pri tem ga je dejavno podprla občina Dobrla vas. Župan Wolfgang Stefitz je svoje veselje nad otvoritvijo Europeade opisal z besedami: »Za nas je, kot bi začutili duh olimpijskih iger!«

Ob zvokih svojih himn pa z zastavami so, pričenši z južnotirolsko ekipo Südtirol, trenutnim mojstrom Europeade, prihajala moštva na oder, štiri od njih z moško in žensko ekipo. Občinstvo jih je navdušeno pozdravljalo. Emocionalni višek otvoritve pa je nedvomno bil prihod koroške ekipe Team Koroška Karnten pod vodstvom selektorja Marjana Velika. Združeni zbori iz Roža, Zilje in Podjune, razvrščeni v arkadah nad odrom, so pod vodstvom Romana Verdela in ob spremljavi tria (Kristijan, Marjan in Tone) zapeli zimzeleno Ob reki Dravci na besedilo Milke Hartman, melodija Hanzi Artač. Občinstvo jim je navdušeno prisluhnilo. Nekateri igralke in igralci so se zavrteli v reju, pridružila sta se jim predsednica SPD »Srce« Gitti Neuwersch in župan Wolfgang Stefitz. Europeada je dosegla srca ljudi. Ima pa tudi podporo Aleksandra Čeferina, predsednika UEFA.

Predsednik FUEN Loránt Vincze je spregovoril pomenljive besede: »Europeada je več kot športni dogodek. Krepi našo identiteto, strpnost in mir.«

Enkraten večer sta zaključili skupini Matakustix, ki je zložila uradno himno Europeade 2022, ter BALIŠ z večernim koncertom v živo.