Gledališka skupina Nenavadni KPD Šmihel je potrdila, da štiriletno delo v gledališki šoli ustvarja vidne napredke.

Šmihel Kaj vse se lahko zgodi, če mora otrok zjutraj obešati perilo, je pokazala predstava Najbolj nenavaden šolski dan, ki so jo člani gledališke skupine Nenavadni Katoliškega prosvetnega društva Šmihel v soboto, 17. novembra, premierno uprizorili na odru domačega farnega doma. Šolar 2. razreda je zaradi tega namreč zamudil v šolo, sošolke pa kaj hitro pogruntajo, da tak fant sicer utegne biti dober za tašče, vendar slab za ženske, ker je pač potencialna copata. Na drugi strani se med deklicami razvije besedni ravs – prepirajo se okoli sošolca, v katerega so se zagledale. Dva korenjaka pa sta napovedala gladovno stavko. Gladovno stavkata od vse tiste hrane, ki jima v šolski jedilnici ni všeč, kakor je na primer zelenjava in vsa druga domnevno zdrava navlaka, bašeta pa se s čipsom in kokakolo. Vse to snema televizijska ekipa in v živo predvaja intervjuje. In kakor pač je običaj na večini televizijskih postaj, tudi tu prenos prekinja oglaševanje. Na primer: »Če bonbone Čuki čuk pojeste, vse v šoli veste.«

Člani gledališke skupine Nenavadni – Anja Cerar, Julijan Tomažej, Jan in Luka Krivograd, Magdalena in Hannah Mčdritscher, Daniel Milač, Noelle Winkler, Klemen Pečovnik in Viktoria Šumnik – so predstavo Gorana Gluvića naštudirali s svojo dolgoletno režiserko in učiteljico Alenko Hain. Duhovite oglase, ki jih izvirno besedilo nima, pa so si izmislili kar sami. Že štiri leta obiskuje mladi rod šmihelskih odrskih igralcev gledališko šolo pri Alenki Hain – trud in delo, ki se kažeta z vidnimi sadovi.