Katoliško prosvetno društvo Planina Sele je v minulem letu praznovalo 120-letnico društvenega kulturnega delovanja in je eno najstarejših kulturnih društev na Koroškem. V soboto, 25. marca 2023, ob 19. uri vabi v farni dom na premiero komedije »Voda«. Ponovitev bo v nedeljo, 26. marca 2023, ob 18. uri.

KPD Planina Sele letno prireja okoli 30 večjih ali manjših kulturnih prireditev, ki obsegajo tečaje, izobraževanja, družabnosti in druge tradicionalne prireditve.

Med stebre delovanja kulturnega društva pa šteje gledališka dejavnost. Začasno je v Selah istočasno delovalo več gledaliških skupin, med njimi dve odrasli gledališki skupini istočasno. Že nekaj let v okviru Gledališke šole v dveh skupinah izobražujejo mlade gledališčnike. Gledališki kabaret »Marjetka, stran 89« v režiji Nika Kranj–ca na štefanovo 2019 je bila zadnja domača produkcija odraslih selskih gledališčnikov, zatem pa je epidemija preprečila gledališko dejavnost odraslih skupin.

Marko Oraže in Miran Kelih

Želja društva je vseskozi bila, da bi v okviru 120-letnice delovanja na oder postavili spet večjo produkcijo in želja se bo z malenkostno zamudo uresničila. Za novo predstavo je društvu z Milko Olip kot odgovorno za gledališko dejavnost na čelu uspelo združiti gledališčnike vseh generacij društva KPD Planina Sele. Gledališki ansambel obsega 40 oseb med 10. in 70. letom starosti. Režija je v rokah Ane Ruter, za sceno in kostume je odgovorna Katarina Zalar.

Iz vsebine predstave:

V Suhem Dolu se že leta in leta prepirajo zaradi nujno potrebnega vodovoda. Nepričakovano pa iz Amerike prispe pismo, da bo neznani dobrotnik – domačin Janko Kopriva, ki je kot otrok migriral v Ameriko, pokril stroške za gradnjo vodovoda. Bo županu Rebrniku in tajniku Jakopiču uspelo združiti vas, napeljati vodovod in v zahvalo dobrotniku postaviti spomenik? Bodo vaščani doumeli, da je v slogi moč? Se bo mladina uprla staršem, ki jih silijo v nezaželene zveze?