Bistrica v Rožu Novoletni koncert SPD Šentjanž se je razcvetel v pravi zimzelen kulturniškega in kulturnega vstopanja v novo leto. Ker je dvorana v k & k centru v Šentjanžu sčasoma postala pretesna, se je društvo za to prireditev »preselilo« v dosti večjo dvorano bistriškega kulturnega doma in tudi letos jo je občinstvo docela napolnilo. Lanski koncert je bil v znamenju zborovske pesmi, saj so nastopili in navdušili Kvartet Smrtnik in Smrtnikova dekleta, letos pa sta dve odlični instrumentalni skupini, in sicer Šentjanški tamburaši ter Rožanski muzikanti,  spremljali navdušeno občinstvo v novo leto. Mešanica pesmi iz različnih kulturnih sredin, pestrost glasbil in pa seveda odlična izvedba so docela zadovoljili pričakovanja poslušalk in poslušalcev od blizu in daleč. Štefan Feinig, pisatelj in deželni nagrajenec iz sosednjih Sveč, je v svojem nagovoru strnil svoja razmišljanja o duhovni in družbeni ožini v času, ko govorimo o globalni povezanosti. O ožini, ki jo je kot »jugopesnik, ki teka ob Dravi« sam občutil, ker je pač za določene ljudi in skupine bil nekdo izven norm. In to v deželi in času, kjer in ko so okviri in parceliranje na naš, vaš še zmeraj merodajni. Srž njegovih razmišljanj je strnjen v trditvi in spoznanju, da je vsakdo lahko jugo, autsajder, skratka samorastnik. Bitno je le, ali te zlomi ali  pa to presežeš, morda celo pozabiš?

Na začetku koncerta je Štefan Pinter, predsednik SPD Šentjanž, vse pozdravil in zaželel srečno in uspešno novo leto ter se občini zahvalil za podporo. Vešče in nasmejanega obraza, kar je zelo dobra popotnica v novo leto, je med posameznimi točkami  povezovala Nadja Keuschnig.