Politično izobraževanje Mohorjeve že konec marca nadaljuje serijo »Manjšine – okno v svet.
Tudi tokrat se nam že v sredo, 30. marca, obeta zanimiva predstavitev položaja avtohtone italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Predaval bo poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru RS dr. Felice Žiža.
Nekaj dni pozneje, v ponedeljek, 4. aprila, pa bo o politični udeležbi danske in frizijske narodne skupnosti v Nemčiji spregovoril deželnozborski poslanec in predsednik »nestrankarske« stranke volilnega zbora Südschleswiga SSW Christian Dirschauer.

Peter Jordan; Foto: Vincenc Gotthardt
Christian Dirschauer; Foto: SSW-Südschleswigscher Wählerverband

Prejemnik letošnje nagrade velikega častnega znaka dežele Koroške geograf univ. doc. dr. Peter Jordan pa bo za sklep serije predaval dva dneva pred obletnico podpisa Avstrijske državne pogodbe leta 1955 (ki vsebuje za slovensko narodnostno skupnost v Avstriji izjemno pomemben člen 7), namreč 13. maja 2022, in skupaj s svojim češkim kolegom Přemyslom Máchom predstavil knjigo Politika krajevnih imen v večjezičnih območjih. Primerjava med Koroško in regijo Těšín/Cieszyn na Češkem. »Vemo, da so zemljepisna imena tudi politični in družbeni simboli. Dodana vrednost primerjave dveh podobnih situacij je, da tisti, ki poznajo eno situacijo, dobijo boljši vpogled v drugo,« je zapisal organizator prireditve Martin Pandel.

Felice Žiža; Foto: Felice Žiža