Vrba Lojze Spacal se je rodil leta 1907 v Trstu in tam se je leta 2000 krog njegovega tuzemskega bivanja tudi sklenil. Prav okolica tega mesta v zalivu je odločilno zaznamovala njegov opus.  S svojimi deli se je poklonil slovenskemu Krasu in morju in v njegovih delih so značilne podobe tistih krajev dobile kongenialen likovni odraz.

Spacalovolo šolanje se je začelo še v avstroogrskem Trstu, a je njegovo odraščanje v moža sovpadlo z vzponom fašizma v Italiji. Kot zaveden Slovenec se je pridružil odporu proti fašizmu in potujčevanju slovenskih vasi in bil leta 1929 zaprt ter konfiniran v južno Italijo. Kot je sam rad pravil, se je kot slikar in grafik rodil v samotni celici zaporov – začutil je v sebi veselje do slikarstva in odkril izpovedno moč likovnega jezika.

Po vrnitvi iz zapora se je vpisal na umetniški licej v Benetkah in pozneje študiral v Monzi in Milanu. Zaradi sodelovanja z osvobodilnim gibanjem je bil ponovno interniran, ob zlomu Italije so ga v Trstu prijeli Nemci, a mu je uspelo uiti. Po letu 1945 je šla njegova umetniška pot strmo navzgor, uveljavil se je tako v slovenski kot italijanski umetniški javnosti in bil na mednarodni sceni med najvidnejšimi umetniki slovenskega rodu.

O Spacalu je umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc zapisal, da je »izrazit umetnostni glasnik svoje ožje domovine – Krasa in morja, kraških vasi in nemirne mestne civilizacije, racionalne apoliničnosti Mediterana in slikovite zvočnosti slovenskega razpoloženja. (…) Lirično občutje slovenske psihe se mu zliva z razumsko pretehtano kompozicijo v dinamično, pa vendar skladno sintezo, ki logično zori od prvih slik in grafik do čiste predmetnosti in končno do kar abstraktno formulirane eksistence stvari in bivanja, vedno pa do občutenega utripa pesniške resnice.« Kot je Cevc še zapisal, v Spacalovih delih redko srečamo človeka, ga pa »vendarle nenehno slutimo kot urejevalca slučajnosti v višjo smiselnost.«

Spacalova razstava v Vrbi je nastala kot sad sodelovanja dvojezične ljudske šole Lipa pri Vrbi s partnerskimi šolami na slovenskem Krasu. Prikazana dela so vsa v zasebni lasti Spacalovega vnuka Martina Spacala, varuha njegove dediščine. »Na ogled bo okoli 20 del, o teh nekaj slik, nekaj risb in nekaj grafik iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja od 50. let minulega stoletja do 90. let. Motivi bodo morski in kraški, tako da bodo prikazana najbolj značilna dela,« napoveduje Martin Spacal. 

Razstavo Lojze Spacal – slovenski Kras v Vrbi bodo na občinskem uradu v Vrbi ob Vrbskem jezeru (Seecorso 2) odprli v četrtek, 7. marca, ob 18. uri. Odprta bo do 29. marca.