Celovec Slavistka Tatjana Vučajnk skrbi mdr. na Univerzi v Celovcu za pedagoško smer študija slovenščine. V delovanje pri projektih, povezano s temo, s katero se ukvarjajo v določenem letu oz. z aktualnostjo, ki jih ponujajo univerze, vključijo tudi študente.

Sodelovali so na Dolgi noči raziskovalcev, pri Evropskem dnevu jezikov, Dnevu jezikov in kultur v okviru univerze, letos pa je bil v žarišču projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Pobudil ga je Center za slovenščino kot drugi tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je potekal po univerzah, kjer se slovenščina uči oz. študira.

Študentje so bili vpeti v prevajanje del Ivana Cankarja. Izbrana besedila je pripravil oddelek za slovenistiko, prevodi del študentov pa so potem izšli v Antologiji del Ivana Cankarja. Svetovni dnevi so uveljavljen dogodek, ki poteka že več let na različno temo, letos pa se je krovna tema Ivan Cankar etablirala tudi na Koroškem. Zbrali so različne ustanove in skupno izvedli Cankar@Carinthia.

Sodelovali so Inštitut za slavistiko, Musilov inštitut, Dom v Tinjah, SPZ, založba Škrateljc, Haček in Pavlova hiša. Združeni sicer pod krovno temo Cankar na Koroškem, pa so hkrati ohranili tudi določeno avtonomijo vsakega posebej. Slavistika se je povezala z Musilovim inštitutom in skupno so se posvetili Cankarju v stripu. Izšel je tridelni strip: Moj lajf, Hlapec Jernej in pasja pravica ter Hlapci. Sodelovali so tudi študenti inštituta za prevodoslovje graške univerze, ki so Pasjo pravico prevedli v nemščino. Prevod so predstavili širši publiki in poželi uspeh.

Del razstave Cankar v stripu je zdaj na Univerzi v Celovcu, del pa v Musilovem inštitutu. Na univerzi je poudarek na prevodni, jezikovni noti, v Musilovem inštitutu pa je celostno predstavljen Cankar v stripu. Celostno predstavitev stripov so imeli tudi v Hačku.

Nadalje so predstavili dva filma o Cankarju – na univerzi film »Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja«, v Musilovem inštitutu pa so si ogledali izseke iz filma »Cankar«, v katerem igra tudi koroška Slovenka Lara Vouk. Napovedan je še en velik dogodek 10. januarja v Tinjskem domu z naslovom S Cankarjem za mizo.

Oktobra je z dejavnostmi blestela SPZ, novembra in decembra Slavistika in Musilov inštitut, januarja pa bodo na vrsti Tinje. Cel spekter prireditev na Cankarja je sijajen, imeniten projekt, ki je povezal različne inštitucije in akterje. Zelo zainteresirani so bili tudi dijaki in dijakinje DTAK, ki so prišli na ogled filma in se tudi udeležili prireditve kofetek@Cankar na fakulteti Univerze v Celovcu.