Tradicionalno srečanje Društva slovenskih pisateljev v Avstriji je bilo v soboto, 3. 12. v gostilni Kovač na Obirskem. Letošnja tema srečanja je bila »pomen slovenske gledališke dejavnosti in literature za slovenski jezik in mlade na Koroškem«.

»Ta veseli dan kulture«, 3. decembra, je sicer neformalen slovenski praznik, razglašen na pobudo Ministrstva za kulturo leta 2000 ob dvestoletnici rojstva pesnika Franceta Prešerna. Na ta dan mnogi organizirajo zanimive kulturne, umetniške in literarne dogodke. Srečanje DSPA na Obirskem pa ima daljšo tradicijo, kot sta v uvodu letošnjega srečanja povedala predsednica DSPA Amina Majetić in Avgust Brumnik, predsednik Slovenske prosvetne zveze in Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek (slednje je bilo soprireditelj). Ob koncu 70. let in v začetku 80. let sta bila pobudnika za srečanje DSPA na Obirskem književnika Valentin Polanšek in Andrej Kokot. To je bilo srečanje pisateljev manjšinskih narodov srednje Evrope, na katerem so se srečevali literati iz skoraj celotne Jugoslavije, lužiški Srbi, Retoromani, tržaški Slovenci, gradiščanski Hrvati, kar je bilo zelo pestro, danes pa so teme osredotočene zgolj na koroškoslovenski prostor. Po smrti Polanška je ideja živela še nekaj let, potem se je končalo, nova predsednica Anita Hudl pa je bila izredno angažirana in je tovrstno srečanje zopet oživila.

Z leve: Martin Kuchling, Aljaž Pestotnik, Amina Majetić,
Avgust Brumnik in Andrej Leben (v ozadju slika Valentina Polanška, prvega predsednika DSPA)

Na srečanju so se zbrali marsikateri znani književniki in ljubitelji literature, med njimi so na temo koroškoslovenskega gledališča in literature predavali pisatelj in pesnik Martin Kuchling, profesor, prevajalec in strokovnjak za gledališko dejavnost Andrej Leben ter učitelj in pisatelj Aljaž Pestotnik. Kuchling je predaval o dramskem, proznem in liričnem besedilu in njihovih značilnostih na podlagi svojega razpravljalnega eseja, Aljaž Pestotnik je predaval o pripravah in temi svoje doktorske disertacije, v kateri raziskuje večjezičnost v gledališču koroškoslovenskega območja, Andrej Leben pa je ob pregledni powerpoint predstavitvi predaval o pomenu in stanju koroškoslovenske gledališke dejavnosti ter v zvezi s tem omenil problem pomanjkanja refleksije in gledaliških kritik.

Po predavanjih in razpravah je nastopila Lara Vouk, ki je odlično odigrala Janka Messnerja s kritičnim razmišljanjem o družbi in politiki (uprizoritev »Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana«)

Amina Majetić je o svojih vtisih tega dne povedala, da ji takšna srečanja niso tuja, da pa je prvič v vlogi predsednice DSPA na tem srečanju, zato je njen pogled na dogodek čisto drugačen kot doslej. »Moram reči, da je bilo danes zelo prijetno, zelo zadovoljni smo z obiskom, zelo zadovoljni smo s sodelovanjem vseh, ki so bili danes tu. Tema letošnjega srečanja je bilo gledališče in pomen literature v smislu dramatike za slovenski jezik in mlade na Koroškem in ugotovili smo, da imamo res kar nekaj stvari, kar nekaj zgodovine in društev, ki jih lahko pokažemo, oz. gledaliških skupin, ki so aktivne. Za naslednje leto razmišljamo o novi tematiki našega srečanja na Obirskem. Poskušamo ga ohranjati tradicionalnega, poleg tega imamo še druge načrte. Načrtujemo revijo Rastje, zelo radi bi začeli s predstavljanjem članov na različnih področjih, v medijih, prišla je ideja, da bi se ljudem bolj približali skozi socialna omrežja. Povezali bi se s knjižnico, danes omenjena Anita Hudl je bila v tem zelo vztrajna in upam, da bomo lahko nadaljevali v tej smeri.«