715 učenk in učencev s 34 koroških šol je letos sodelovalo pri natečaju pisanja Pisana promlad – Na dan z besedilom. Imena najboljših so razglasili na slavnostni prireditvi v ORF teatru.

Celovec Kako zares pisan je natečaj pisanja Pisana promlad – Na dan z besedilom, ki ga razpisuje Volbankova ustanova v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo, je bilo videti, predvsem pa slišati že kar začetku slavnostne podelitve nagrad letošnjim zmagovalcem minuli četrtek v ORF teatru v Celovcu.

Mlada pevka Helena Debevec je namreč z močnim in barvitim glasom uvedla prireditev, ki jo je slovenski spored ORF z moderatorjem Nikom Kupprom predvajal v živo. In Debevčeva, sicer doma iz Bilčovsa, ni bila edina, ki je pevsko bogatila dopoldansko slavje, poleg nje sta ob klavirski spremljavi Urbana Grabenška peli še Anja Smolnik in Timna Katz – vse tri so udeleženke tečajev Voxon Academy v Pliberku, kar se je odražalo v kakovosti njihovih nastopov.

Petčlanska žirija je ocenjevala
Letošnjega natečaja Pisane promladi, ki ga je spet prizadevno koordinirala Veronika Kušej iz Volbankove ustanove – poimenovana je po zdravniku Jožetu Volbanku, ki je svojo zapuščino namen v dobro slovenski šolski mladini na Koroškem, – se je udeležilo 715 učenk in učencev s s 34 koroških šol. Svoje prispevke so pripravili ob pomoči – in prav gotovo tudi ob bodrenju – krajevnih mentorjev in mentoric. Prispele spise, ki so vsi bili šifrirani in tako anonimizi-rani, je ocenjevala žirija pod vodstvom glavne urednice Nedelje Mateje Rihter (Nadja Volavšek Kurasch, Martin Kuchling, Amina Majetič in Miha Vrbinc).

Od bloga do filmskega scenarija
Nižja starostna skupina, to je od 3. do 5. šolske stopnje, je pisala o temi Ena šolska, 1. mesto je osvojila Dana Gregorič s Slovenske gimnazije (SG), 2. mesto Sara Hren z ljudske šole Žitara vas, 3. mesto pa Jona Hribar z LŠ Šentprimož. Srednja starostna skupina, to je od 6. do 9. šolske stopnje, je imela za temo #sanje, 1. mesto je osvojila Lara Čertov, 2. Jan Ogris-Martič, 3. pa Jana Paul, vsi trije s SG. Tema višje starostne skupine, to je od 10. do 13. šolske stopnje, je bil klic Na pomoč!, na 1. mesto je žirija izbrala Lauro Kotnik s SG, na 2. Ano Vednik s trgovske akademije, na 3. pa Elmo Žrt, prav tako s SG. Najvišja starostna skupina, ki seže do 25. leta, je za nagradni natečaj morala razmišljati in pisati o naslovu Moj b(l)og, najbolj pa je prepričala strokovne ocenjevalce Kristina Mlakar z višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, 2. je bila njena sošolka Sanda Bevčar, 3. pa Anja Marija Jug s Pedagoške visoke šole. Posebno nagrado za najboljše besedilo v narečnem jeziku sta prejela Daniel Trampusch s SG in Luka Nachbar z LŠ Pliberk, posebno nagrado za besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik, pa Dominik Malle z nove srednje šole v Borovljah. Posebna nagrada za besedilo filmskega scenarija bo podeljena šele jeseni, ko bo na sporedu predstavitev dosežkov s filmskega projekta Iskrica. Že v ORF teatru pa je Helena Debevec v živo zapela zelo funky skladbo z besedilom Eve Karner s SG, ki je za pesem Prijatelju prijatelj prejela posebno nagrado za besedilo popevke ali šansona, uglasbil pa jo je v sodelovanju z Voxon Academy New Times Big Band iz Šmihela.

Nagrade spodbujajo …
Skratka, natečaj se je izkazal pisano kakor je zapisano že v njegovem naslovu. Koroška šolska mladina pa je tako bila ponovno spodbujena, da se neposredno in ustvarjalno spoprime z izraznimi možnostmi in razsežnostmi slovenskega jezika. Nagrade, ki so jih za to prejeli – boni za Mohorjevo knjigarno in Haček, elektronski bralniki in knjige – pa prav to spet dodatno spodbujajo.