Tudi letos vam ponuja Rastje v prvi vrsti pregled o slovenski besedni ustvarjalnosti pri nas. Postreže sicer le s homeopatskimi odmerki raznolikih besedilnih zvsti, s katerimi se ukvarjajo članice in člani DSPA. Zastopani so tako ustaljeni pisci kot novinci, katerih talenti so se zaiskrili pred kratkim ob kakšnem natečaju. Vsi smo v prenesenem smislu vzeli v roke pero, da bi vam omogočili odjadrati na besednih stvaritvah v svetove domišljije, ki jih premore na tako bogat način opisati tudi naša lepa materinščina.

Tudi Rastje 13 je razdeljeno na posamezne sklope literarnih zvrsti, ki jih označujejo po sedaj že ustaljeni navadi umetnine domačega umetnika. Letos velja zahvala jubilantu, dolgoletnemu članu našega društva, saj je prispeval svoja likovna dela kot pesnik nič manj znani slikar Gustav Januš, ki je letos septembra obhajal okrogli življenjski jubilej – hvala, Gustav, in še na mnoga ustvarjalna leta.