Sveče Oba sta, vsaj delno, zamenjala jezik. Knjižni prvenec Verene Gotthardt, pesniška zbirka Najdeni nič, je bil napisan v slovenščini. Prvi knjigi Stefana Feiniga, Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti norosti) ter Das wilde Schaf (Divja ovca) pa sta izšli v nemščini. Minulo soboto sta avtorja na povabilo Slovenskega prosvetnega društva Kočna svoji najnovejši knjigi predstavili v farnem domu v Svečah. In Gotthardtova je tokrat iz svojega dela brala v nemščini, Feinig pa v obeh koroških jezikih, torej tudi v slovenščini. Sicer pa je knjigama skupno, da sta izšli pri celovški Mohorjevi založbi.

Verena Gotthardt je v zbirki z naslovom herausgehen (prihajanje ven) zbrala kratke zgodbe, o katerih ni nihče drug kot veliki mojster nemške besede Peter Handke zapisal, da so to »povečini presenetljive, osupljive in tako osvežujoče zgodbe, predvsem daljše!, – očarljivo spremenjene resničnosti, prosto po Robertu Walserju, in hkrati popolnoma neodvisne – sveže pač. (Skoraj) se vzbudi skrb, kako bo šlo naprej.« Tako torej Handke. 

Stefan Feinig je sveški domačin, ki je odraščal pri Ucarju, kjer je njegov dom še danes, »če ni na Dunaju ali ravno na potovanju po svetu,« kakor je o njem dejala predsednica SPD Kočna Alenka Weber-Inzko. Kot je dejala, mu gre pri pisanju za »redukcijo na bistvo. Po navadi so zgodbe iz vsakdana, tudi iz njegovega življenja, po navadi z nepričakovanim koncem.«  Njegova najnovejša knjiga Rob krožnika in obzorje, dvojezična pesniška zbirka, »je poskus redukcije na ničelno točko teoretske fikcije in funkcije, čisto in resnično. Ta knjiga je eksistencialna meditacija, v kateri opazovanje in gledanje postane slovnica bivanja,« kakor so zapisali pri založbi.