Ob letošnji aprilski 80-letnici pisatelja Leva Detele je celovška založba Fran pod naslovom Nočna vožnja v Jeruzalem pravkar izdala zbirko avtorjevih izbranih pesmi, ki so nastajale med letoma 1964 in 2018. Poleg nekaterih značilnih starejših delno preoblikovanih...
Sveče Oba sta, vsaj delno, zamenjala jezik. Knjižni prvenec Verene Gotthardt, pesniška zbirka Najdeni nič, je bil napisan v slovenščini. Prvi knjigi Stefana Feiniga, Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti norosti) ter Das wilde Schaf (Divja ovca) pa sta...
Obiskovali ste Slovensko gimnazijo v Celovcu. Že kot mladinka ste pisali liriko. Zakaj ste pričeli pisati pesmi in kaj vas je pritegnilo pri slovenskem jeziku? Cvetka Lipuš: Pesmi sem začela pisati in objav-ljati že...
23. 4. 2019, 17.00 - Mohorjeva knjigarna, Celovec  Literarni večer s pesnico Mili Hrobath in predstavitev njene nove pesniške zbirke Barvitost časa z ilustracijami Karla Vouka. S pesnico se bo pogovarjal Adrian Kert.
V Slovenskem inštitutu na Dunaju so 19. marca pripravili prijeten koroški literarni večer. Upokojeni učitelj  in pisatelj Stanko Wakounig je na živahen način spregovoril o polpreteklem življenju na Koroškem in še posebej v domači Podjuni. Ta nekdanji...
Celovec Bernarda Volavšek Kurasch razlaga: »Nastalo je raznoliko didaktično gradivo, ki zaobsega sedem tem na osnovi sedmih zgodbic. Zgodbice so bile izhodišče za snovanje didaktičnega gradiva, ki obsega 7 zvezkov vaj z besednimi in slikovnimi karticami za...
Mednarodni praznik, posvečen ženskam in ženskim vprašanjem, so v Slovenskem inštitutu na Dunaju 5. marca obhajali na poseben način. V ospredju zelo dobro obiskane prireditve je bilo življenje in delo Josipine Urbančič Turnograjske. O tej danes skoraj...
Celovec Ta fenomen je tržaški Slovenec in svetovljan, neuklonjiv duh, živa priča nasilja totalitarizmov dvajsetega stoletja, pedagog, pisatelj in razumnik ter goreč rodoljub Boris Pahor. V petek, 1. marca 2019, je spregovoril in očaral občinstvo v Tischlerjevi...
Na predstavitvi njenih letošnjih knjižnih novosti 18. februarja v Slovenskem inštitutu na Dunaju je bilo takoj na začetku precej pozornosti namenjeno  Koroškemu koledarju za leto 2019, ki je v nekem smislu jedro vsakoletnega knjižnega daru SPZ. Je...
SPread The Karawanks je blagovna znamka projekta SMART Tourist, ki poteka v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija – Avstrija in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel izvajati junija lanskega leta...
X