Celovec Bernarda Volavšek Kurasch razlaga: »Nastalo je raznoliko didaktično gradivo, ki zaobsega sedem tem na osnovi sedmih zgodbic. Zgodbice so bile izhodišče za snovanje didaktičnega gradiva, ki obsega 7 zvezkov vaj z besednimi in slikovnimi karticami za usvajanje osnovnega besedišča, slovar, pesmarico in zgoščenko. Gradivo odlikujejo prikupne ilustracije, jasna zgradba ter navezovanje na regionalni jezikovni portfelj in na kompetenčne opise za četrto šolsko stopnjo.« V času nastajanja gradiva so se avtorice pod strokovnim vodstvom sodelavk Pedagoške visoke šole na Koroškem – Visoke šole Viktor Frankl izkusile v številnih vlogah: nekdanje študentke so se udeležile nadaljnjih izobraževanj za učitelje in učiteljice, bile so projektne sodelavke, avtorice učnega gradiva, od januarja do marca pa so novo gradivo predstavljale na izobraževalnih tečajih za učitelje in učiteljice in si tako nabirale izkušnje po načelu »Train the Trainer«. 

»Gradivo bo izšlo še pred poletjem, tako da ga bodo zainteresirani učitelji in učiteljice lahko vključili v svoje priprave za naslednje šolsko leto in ga preko akcije ‚šolska knjiga‘ naročili za učenke in učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku,« je še povedala druga v tandemu urednic Maria Gabriela Pörtsch.