Minuli četrtek, 19. maja, so v prostorih dobrolskega kulturnega doma odprli novo knjižnico, ki deluje kot podružnica celovške Slovenske študijske knjižnice. Upravljali jo bodo društvenice in društveniki domačega Slovenskega prosvetnega društva »Srce«.

Knjižnica v kulturnem domu v Dobrli vasi je nastala na pobudo Slovenskega prosvetnega društva »Srce«, pri katerem je predsednica Gitti Neuwersch: »Ko sem spoznala Dragano Laketić in Jasno Černjak iz  Slovenske študijske knjižnice (SŠK), sem ju vprašala, kako bi bilo, če bi obnovili našo društveno knjižnico. Potem je prišla ponudba od Slovenske prosvetne zveze in SŠK, da bi jo popolnoma obnovili. Takoj smo bili za.«

Otroci vrtca »Mavrica« in učenci LŠ Dobrla vas so bili med prvimi obiskovalci nove knjižnice.
Odprta je ob sredah in petkih, od 16.00 do 18.00.

Sicer so v društvu »Srce« že več kot petnajst let koristili potujočo knjižnico SŠK, odkar imajo otroški zbor. »Po vajah si otroci zberejo eno ali več knjig in jih pri naslednjih vajah vrnejo nazaj,« je povedala Gitti Neu­wersch. Obnovljena knjižnica bo zdaj odprta v času, ko imata otroški in mladinski zbor pevske vaje, tako da si bodo otroci lahko iz velike ponudbe zbrali kako slovensko knjigo. Ponudba je zares velika. V knjižnici je na voljo več kot 5000 knjig, mnogo jih je s področja otroške in mladinske literature, seveda pa imajo tudi knjige za odrasle. Za to so obnovili staro društveno knjižnico in nastal je prijazen, svetel prostor s posebnim bralnim kotičkom za otroke. Knjižnica v dobrolskem kulturnem domu bo zaenkrat odprta ob sredah in petkih od 16.00 do 18.00 in je priključena na vzajemni bibliografski sistem COBISS. Upravljali jo bodo članice in člani društva »Srce«, med njimi Sonja Mischitz-Kramer in Alois Napotnik. Sodelavci SŠK so društevnike, ki bodo pomagali pri izposoji knjig v Dobrli vasi, že uvedli v bibliografski sistem. Če želene knjige ne boste našli v Dobrli vasi, jo bodo priskrbele sodelavke celovške študijske knjižnice. Prvi pogoj za izposojo knjig je članska izkaznica slovenske študijske knjižnice: letna članarina za otroke stane štiri evre, za odrasle pa sedem evrov. 

Knjižnico sta otrokom predstavila promotorja branja DADI in miška MIŠA.
Na otvoritvi je program popestrila kamišibajkarka Vanja Iva.

Novo knjižnico so 19. maja obiskali otroci večjezičnega zasebnega vrtca »Mavrica« in učenci LŠ Dobrla vas, ki so takoj posegli po ponujenih knjigah. Uspelega projekta se veseli tudi poslovodja SPZ Mitja Rovšek: »S pomočjo Urada za Slovence smo lahko obnovili ta prostor in ga opremili s knjigami, predvsem za otroke. To vzpodbuja k bralni pismenosti na Koroškem, ta pa je bistveni faktor za razvoj slovenskega jezika. Na voljo je tudi literatura za odrasle, tako da je za vsakega nekaj.« Rovšek nadaljuje, da je to »prva podružnica SŠK, v načrtu pa je izposojališče oz. manjša knjižnica v Železni Kapli v obnovljenem farnem domu.«

Otroci so takoj posegli po knjigah.

Voditeljica SŠK Dragana Laketić: »Zelo smo veseli, da so v Dobrli vasi izrazili to željo, saj smo si v študijski knjižnici od nekdaj želeli, da bi se knjižnična dejavnost širila. Kakor vsi vemo, je bralna pismenost veliko boljša, če otroke pri tem podpirajo tudi drugi, ne samo šola in družina. Veseli smo, da lahko na tak način pripomoremo k boljši bralni pismenosti in tudi k boljši kvaliteti preživljanja prostega časa. 

Društveniki pri pregradnji prostora

Za Gitti Neuwersch je najbolj pomembno, da otroci berejo slovenske knjige: »Jaz sem doraščala s knjigami, že babica nam je vsak večer na glas prebirala knjige. Zelo rada berem, zato mi je tudi važno, da imajo naši otroci dostop do knjig, predvsem slovenske.«