Zanimanje za predstavitev je bilo precejšnje, saj je ta večer tekla beseda o eni najpomembnejših knjig spominske oz. pričevalne literature o protinacističnem uporu koroških Slovencev in na Koroškem. Zametke knjige »Gamsi na plazu« je Karel Prušnik-Gašper objavljal že v Slovenskem vestniku in tudi v knjigi »Koroška v borbi«, ko pa je bil obsojen na večletni zapor v prosluli graški kaznilnici Karlau, jo je spisal, gradivo pa je po skrivnih poteh prišlo na svobodo. 

V pogovoru, ki  ga je vodila urednica Irena Destovnik, je Danilo Prušnik dejal, da je precej gradiva še neobjavljenega. Z očetom je bil zelo tesno povezan. V knjigi je seveda tudi mnogo podob iz družinskega življenja Karla Prušnika-Gašperja. Zgodovinar Auvguštin Malle pravi, da so Gamsi na plazu osebno pričevanje zgodovinskega pomena ter prvi višek v slovenski koroški spominski literaturi. A šele z zgodovinarjema Karlom Stuhlpfarrerjem in Hansom Haasem se je odnos avstrijskega zgodovinopisja do slovenskega partizanskega upora na Koroškem bistveno spremenil na boljše. Tanja Prušnik, Gašperjeva vnukinja, je dejala, da se je kot umetnica v celotno tematiko, ki ima politično izpoved, začela poglabljati vzporedno z nastajanjem zadnje nemške izdaje, ki je izšla leta 2015. Za prihodnje leto (6. 9. 2020) načrtuje v okviru spominskega pohoda po poteh Johana, Gašperja in  Lenarta, te trojice slovenskih koroških partizanov, sedem kilometrov dolgo postavitev od Belflna v Lobniku do Peršmana v Podpeci, in tako opozoriti tudi na Člen 7 Avstrijske državne pogodbe (ADP).

Prvič so »Gamsi na plazu« izšli leta 1958 pri založbi Borec v Ljubljani. Druga slovenska  izdaja je leta 1974 prav tako pri založbi Borec zagledala luč sveta. Tretja slovenska izdaja je sledila leta 1981, skupno sta jo izdali založbi Borec in Drava, leta 1985 sledi četrta slovenska izdaja prav tako pri založbi  Borec. Izdajatelja zdajšnje, že pete slovenske izdaje sta Slovenska prosvetna zveza in Zveza koroških partizanov, založil pa jo je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Spremna besedila so napisali Avguštin Malle, Matjaž Kmecl, Peter Handke in Miklavž Komelj, uredila pa je knjigo Irena Destovnik. Likovno je knjigo opremila avtorjeva vnukinja Tanja Prušnik, bogat slikovni niz pa je iz arhivov Danila Prušnika, Bredice Županc, Mare Terplak, SZI, ZKP in MNZS.  

Gamsi na plazu so doživeli tudi tri nemške izdaje: leta 1980 (založba Drava), l. 1984 (Delavska enotnost) in l. 2015 (založba Wieser), leta 1981 pa sta založbi Borec in 4. julij v Beogradu izdali srbohrvaški prevod »Divokoze na lavini«.

O Gamsih na plazu in o slovenski  spominski literaturi pa je Peter Handke že svojčas dejal, da ju je treba prebirati.